6. národní konference české komory lehkých obvodových plášťů

Přihláška na konferenci

Vyplňte

Vyplňte

Vyplňte

Vyplňte

Vyplňte

Vyplňte

Vyplňte

Souhlasím s podmínkami:
Účast na konferenci je podmíněna úhradou účastnického poplatku ve výši 1.400,- KČ bez DPH (cena vč. DPH činí 1.694,- KČ)
Sleva na vstupném pouze pro člena ČKLOP - Cena vstupného pro člena ČKLOP bude následně uvedena při potvrzení přihlášky. Účastnický poplatek je nutno uhradit na základě vystavené zálohové faktury nejpozději do 14. 3. 2014. Konečný daňový doklad obdrží účastníci po akci. Účastnický poplatek zahrnuje vstupné na akci, sborník k akci na v elektronické podobě, občerstvení v průběhu akce.

Konference je zařazena do systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Vzdělávací projekt je hodnocen 1 kreditním bodem.

V případě, že se vám nepodaří přihásit naším formulářem, nebo pokud vám nepřijde potvrzení vaší účasti mailem, kontatujte prosím přímo paní Ing. Lenku Kolínovou.

Ing. Lenka Kolínová +420 725 711 682

Storno podmínky:
Storno přihlášky je možné pouze písemně na adresu kolinova@cklop.cz Uhrazené vložné je možné vrátit při stornování objednávky nejpozději 10 dnů před akcí, jinak vložné propadá. Účastník však může za sebe vyslat náhradníka.

Prohlédněte si program celé konference