Úvod
Souhlas se zpracováním osobních údajů
PDF Tisk Email
Napsal uživatel cklop.cz
Pátek, 18 Květen 2012 14:02

Zaškrtnutím tohoto políčka v registračním for­mu­lá­ři uděluje uživatel v sou­ladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osobních údajů, ve znění poz­dějších předpisů, aby jeho osobní údaje, které poskytl správci v re­gi­strač­ním do­taz­ní­ku, byly správ­cem zpra­covávány za účelem po­sky­to­vá­ní přístupu k datům, službám a k rozesílání informací souvisejících s oborem LOP vč. obchodních sdělení a to i vzájemě mezi členy komory LOP.

Poskytnutí osobních údajů je ze strany uživatele dobrovolné. Pokud uživatel odmít­ne po­ža­do­va­né osobní údaje poskytnout, nemůže se registrovat na ­por­tá­lu cklop.cz

Uži­va­tel potvrzuje, že byl o svých právech ze strany správce řádně poučen.

Ochrana osobních údajů

Česká komora lehkých obvodových plášťů, se sídlem Golčova 486, 148 00 Praha 4 - Kunratice (dále jen "správce") je povinna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů") chránit soukromí všech, kteří tyto stránky navštěvují. Přečtěte si, prosím, pozorně následující informace o použití vašich osobních údajů.

Údaje, které o vás shromažďujeme

Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které nám umožní poskytnout vámi požadované služby.

Jedná se o údaj o jménu, příjmení, společnosti, sídle, e-mailové adrese, telefonním čísle, statistické údaje týkající se vašeho prohlížení našich internetových stránek a údaje vyplněné v článcích.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než bude nutné k účelu jejich zpracování. Osobní údaje jsou zpracovány pouze za níže uvedeným účelem.

Účelem zpracování vašich osobních údajů je:

  • nabízení a informování o produktech a službách správce, členů komory popř. za jiným marketingovým účelem;
  • hodnocení dostupnosti služeb správce ve vztahu ke členům komory a registrovaným uživatelům;
  • k přizpůsobení obsahu a/nebo úpravy těchto webových stránek pro jednotlivého uživatele;
  • k oznamování o aktualizaci těchto webových stránek uživatelům;
  • k vytváření statistických údajů o uživatelích internetových stránek cklop.cz

Vaše údaje poskytnuté v rámci registrace chráníme zejména s pomocí speciálního firewallu pro CMS

Zpřístupnění dalším osobám

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny dalším zpracovatelům, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, přičemž odpovědnost za zpracování osobních údajů ponese podle zákona i nadále správce. Těmito subjekty, kterým mohou být osobní údaje smlouvou zpřístupněny, jsou organizace průzkumu trhu. Vaše osobní údaje nezpřístupníme jiným subjektům než těm, u kterých tuto povinnost stanoví platný právní předpis, nebo subjektům, s nimiž bude uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, která ochrání vaše práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů.

Rovněž můžeme vytvářet a zveřejňovat statistické údaje o svých uživatelích a jejich preferencích. Tyto statistiky jsou však většinou anonymní a neuvádějí osobní údaje jednotlivých uživatelů.

Další podmínky zpracování osobních údajů

Přečtením těchto pravidel ochrany osobních údajů berete na vědomí své právo přístupu k osobním údajům naší společnosti poskytnutým, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále své právo požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od naší společnosti vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Postup dle předchozí věty nijak nevylučuje možnost, aby jste se obrátili se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále berete na vědomí, že jste byli informováni o dobrovolnosti poskytnutí výše uvedených osobních údajů.

Jiné přístupy

Pokud navštívíte naše stránky, stáhne se do vašeho počítače část kódu zvaná cookie, která nám umožní přizpůsobit váš pohyb po stránkách vašim potřebám, zrychlit ho a zjednodušit. Cookies používá celá řada webových stránek.

Více informací o souborech cookie najdete na stránkách www.aboutcookies.org. Pokud soubory cookie na svém počítači zakážete, může se stát, že nebudete mít přístup do všech částí našich stránek.

Webové stránky www.cklop.cz používají pro měření návštěvnických statistik aplikaci Piwik a další prostředky analyzující, jakým způsobem návštěvníci používají webové stránky www.cklop.cz. Tyto analytické nástroje používají cookies, což jsou soubory, které si návštěvníkův počítač sám uloží a umožní tak sledovat návštěvníkův pohyb po webových stránkách a přizpůsobit ho návštěvníkovým potřebám, zrychlit ho a zjednodušit. Tato data (cookies) jsou zcela anonymní. Cookies nemohou získávat data z pevného disku návštěvníkova počítače, návštěvníkovu emailovou adresu ani jiné osobní informace.

Informace generované soubory cookies ohledně využívání webových stránek včetně IP adresy je přenesena do Piwiku. Tyto informace pak slouží k vyhodnocování návštěvnosti a dalších statistik týkajících se webových stránek. ČKLOP sám ani skrze třetí osoby nebude nikdy využívat žádné statistické nástroje ke sběru osobních údajů návštěvníků této webové stránky.

Piwik nebude spojovat návštěvníkovu IP adresu s žádnými jinými sbíranými daty. Správce ani Piwik nebudou používat IP adresu k přímé identifikaci návštěvníka webových stránek ani počítače, ze kterého na webové stránky vstoupil. Současně nebude spojovat žádná další získaná data s osobními údaji návštěvníka z jiných zdrojů, pokud je návštěvník nepředá o své svobodné vůli sám.

Návštěvník může svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby ho upozornil na stáhnutí souborů cookies nebo aby soubory cookies vůbec nepřijímal. Zakázání příjmu souborů cookies ale může omezit správnou funkcionalitu webových stránek www.cklop.cz.

Webové stránky www.cklop.cz současně používají analytickou aplikaci poskytovatele webhostingu.

Děti

Obsah stránek stránek není závadný pro děti. Členové a registrovaní uživatelé se registrací zavazují, že nebudou vkládat nevhodný obsah. K registraci jsou oprávněny pouze osoby starší 18 let.

Správce osobních údajů uživatelů

Pokud chcete vědět, jaké údaje uchováváme o vaší osobě, máte zájem o přístup k těmto údajům nebo je chcete v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů doplnit či upravit, kontaktujte prosím správce osobních údajů uživatelů na výše uvedené adrese.

Aktualizováno Pátek, 18 Květen 2012 14:14