Koncept větrání – Pravidlo správné praxe   
Tisk

Koncept větrání byl schválen 16.8.2017 Oborovou koordinační radou HKČR jako pravidlo správné praxe
HKČR pod označením TPW 170 01 - Koncept větrání pod registračním číslem HKCR/4/17/01. Nové
pravidlo praxe ČKLOP bylo zařazeno do seznamu pravidel praxe na webu HK ČR.

Děkujeme velice všem za aktivní spolupráci, bez které by k tak rozsáhlé shodě, mezi širokou odbornou
veřejností, vůbec nemohlo dojít. Rozhodně je to ukázka společného úspěchu napříč různými obory.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že schválená Pravidla nabývají platnosti nejpozději do 2 měsíců
po registraci pravidel.

Na základě velice pozitivního ohlasu na konferenci o Konceptu větrání v prostorách ABF z 23.2.2017, byla
Česká komora opět požádána o úzkou spolupráci při organizování pokračování této konference.
Tématem konference bude Koncept větrání v reálné výstavbě. Hlavní cílovou skupinou pozvaných budou:

• Developerské společnosti
• Svaz měst a obcí
• Českomoravský svaz bytových družstev
• Výrobci a dodavatelé PVC oken
• Architekti a projektanti

Cílem konference bude ukázat způsob naplňování požadavků Konceptu Větrání v reálné výstavbě.

Dokument TPW 170 01 -  Koncept větrání je k dispozici zde.