Sborník 2017 - nabídka inzerce
Tisk
Vážení přátelé,
jsme velice potěšeni, že tvorba Sborníku 2013 měla dnes už i z praktického pohledu velký úspěch
a velice si vážíme Vašeho zájmu a zájmu všech partnerů z našeho oboru o tento písemný souhrn
odborných znalostí a pravidel pro reali-zaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní.
 
U Sborníku 2013 již můžeme z praxe říci, že jeho rozsah vystačil do dnešních dní. Máme však tolik
aktuálních témat a za dobu 4 let (od vydání prvního Sborníku) mnoho nových poznatků, a proto
bychom Vám touto cestou rádi oznámili, že již připravujeme Sborník 2017. Naše činnost se
za 4 roky od vydání předchozího Sborníku rozšířila o nové poznatky a troufáme si i říci, že naše
činnost nabrala na síle díky spolupráci nás všech pro toto odvětví. Velice rádi bychom se tedy
podělili o vše nové a aktuální v našem oboru a tím vlastně i v této etapě naplnili opět část vize,
kdy předáme naše poznatky pro užitečnost, praktičnost, kvalitu a efektivnější praxi.
 
Co tedy Sborník 2017 nabídne?
Sborník 2017 bude obsahovat aktuální a kompletní odborné poznatky z oblasti otvorových výplní,
oken, dveří a lehkých obvodových plášťů, které ČKLOP svou činností shromažďuje. Jedná se
i o praktické poznatky z jednotlivých tuzemských i zahraničních konferencí.
 
Jaká bude doba užitečnosti Sborníku 2017?
Vzhledem k plánovanému rozsahu a komplexnosti Sborníku předpokládáme dobu 3 - 5 let
do vydání nového aktuali-zovaného výtisku. Tento odhad byl naplněn i u Sborníku 2013.
 
Jaký je předpokládaný termín vydání a distribuce?
Předpokládaný termín vydání Sborníku 2017 je plánován nejpozději na začátek prosince 2017,
a to v prvním nákladu 1.000 ks. Cena Sborníku bude kalkulována dle skutečných nákladů. Bude
distribuován všem členům ČKLOP. Dále bude rozeslán na všechny vysoké školy zaměřené
na stavebnictví, projektové kanceláře a další odborné společnosti stejně jako tomu bylo
u Sborníku 2013. V případě pokračujícího zájmu bude proveden dotisk Sborníku.
 
Touto cestou si Vám opět dovolujeme nabídnout inzerci ve Sborníku 2017. Jedná se o prezentaci
Vaší společnosti v doposud nejrozsáhlejší souhrnné odborné publikaci s názvem Sborník ČKLOP
2017 – souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových
výplní. Minimálně po dobu 3 – 5 let budou společně s informacemi ve Sborníku opět platné
a distribuované Vaše inzerce.
 
Sborník 2017
 
V případě Vašeho zájmu nám, prosím, pro snadnou komunikaci celého průběhu:
1) do 10.9.2017 zašlete potvrzení Vašeho zájmu, a to pro aktualizovanou kompletaci výhradně na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
2) do 10.9.2017 zašlete kontakt osoby, se kterou můžeme další náležitosti upřesňovat (Vaše osoba, Váš zástupce marketingového oddělení, asistentka apod.).
 
Jsme velice rádi, že společně můžeme předávat naše poznatky.
 
Děkujeme :-)