Prvoplast – nepřípustný požadavek omezující transparentnost hospodářské souteže
Tisk

Prvoplast – nepřípustný požadavek omezující transparentnost hospodářské souteže

Stále častěji se v uplynulých letech objevoval  v požadavcích veřejných zakázek na výměnu oken
a zateplení, a to paradoxně i v těch, které byly finančovány SFŽP - zákaz použití recyklovaných
materiálů, zejména pak plastových profilů na výrobu oken. Tento "zákaz" byl v soutěžích kamuflován
požadavkem na tzv. prvoplast, prvovýroba, nerecyklát nebo přímo odkaz na profily "s vyloučením
recyklátu". 

Co to vlastně je, recyklovaný profil:

 • Recyklace, nebo regenerace je forma využití materiálu opakovaně pro ten samý účel jen
  po mechanické úpravě původního provedení (podrcení vytlačování ap.). Tímto způsobem
  lze zpracovávat pouze takové materiály, jež předchozí operací neztratily nic ze svých fyzikálně
  mechanických vlastností. V tomto smyslu se jedná o oběhové materiály, jejichž využití
  k původnímu účelu je neomezené.
   
 • Velkou předností PVC okenních profilů je skutečnost, že jsou plně recyklovatelné
  a opětovně využitelné pro další výrobu profilů.
 • Opětovným zpracováním, využitím, již jednou vytlačeného profilu, či jeho částí, nový profil
  nic neztrácí, ale naopak získává. Získá především díky lepší a dokonalejší distribuci přísad
  v polymeru, díky lepší homogenitě směsi a stupni plastifikace materiálu, takže je možné
  tvrdit, že s obsahem recyklátu zákazník dostává i lepší produkt, lepší okno.
   
 • Recyklát je extrudován do vnitřních stěn profilů a v procesu koextruze obalen novým materiálem.
  Je to naprosto šetrná a efektivní technologie, která umožní vyrábět plnohodnotné plastové
  okenní profily s využitím stejného materiálu, který už jednou prošel linkou.
   
 • Z hlediska norem vztahujících se na profily a okna (ČSN EN 12 608, ČSN EN 14 351-1)
  je využití vlastního recyklovaného materiálu přípustné zcela bez omezení.
   
 • V žádném případě přítomnost recyklovaného materiálu v profilech nezhoršuje jejich fyzikálně
  mechanické vlastnosti, ani vlastnosti vyrobených oken. Dostatečným důkazem je skutečnost,
  že při zkoušení ve zkušebnách se přítomnost recyklátu v profilech nijak nezjišťuje a neeviduje,
  neboť rozhodující jsou naměřené parametry a vlastnosti oken.
  K recyklaci PVC v profilech dnes přistupují prakticky všechny systémy okenních profilů –
  - GEALAN, KBE, TROCAL, REHAU, KÖMMERLING, SALAMANDER, SCHÜCO, BRÜGMANN,
  INOUTIC, ALUPLAST, VEKA aj.
  viz: www.rewindo.de
   
 • Pro výrobu kvalitních profilů s recyklátem je potřebné nejen náročné a nákladné technologické
  zařízení, ale i odpovědnost a zkušenost při vlastní koextruzi. Získané zkušenosti jsou dokonale
  zhodnoceny při výrobě profilů s recyklátovým jádrem, takže vyrobené profily se plně vyrovnají
  profilům z prvně použitého materiálu.

Z výše uvedených argumentů vyplývá, že pokud se ve veřejné zakázce uvede požadavek na nerecyklovaný
nebo neregenerovaný materiál, dochází k porušení §45, odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách, kdy
technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu
nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže tím, že se ze zakázky vyloučí technicky
srovnatelné systémy, splňující veškeré ostatní parametry zadávací dokumentace z oblasti energetických
úspor (zákaz diskriminace).

Ing. Čestmír Jandl
místopředseda představenstva
Česká komora LOP