Zasedání ISO/TC 162 - Berlín 23.-24.11.2017
Tisk

Ve dnech 23. a 24.10.2017 proběhlo v Berlíně zasedání pracovní skupiny ISO/TC 162 WG3, kde Česká 
komora LOP zastupovala Českou republiku na základě nominace ÚNMZ. Cílem zasedání bylo sjedno-
cení terminologie vztahující se k oknům a dveřím, a k oboru lehkých obvodových plášťů.

Důvodem jsou rozdíly v užívané terminologii u norem s označením ISO a u Evropských norem. Obě
skupiny norem jsou generovány různými institucemi, proto je použitá terminologie často odlišná.
Tím ale vznikají problémy právního charakteru a je tedy nezbytné vše sjednotit.

Proto bylo rozhodující plenární zasedání celé skupiny ISO/TC 162 pod vedením japonského předsedy,
kdy se odlišnost v užívané terminologii projevila v celé své šíři. Postupně se ale podařilo zmírnit zásadní
rozdíly v názorech mezi evropskou částí členů TC 162 a jejich asijskými kolegy především z Číny,
Japonska, Ruska a Jižní Korey.

Výsledkem je vznik dvou pracovních skupin WG4 Windows and Doors - a WG5 – Curtain Walling. WG4
bude řídit stálý zástupce ISO/TC 162 Paolo Rigone a druhou bude řídit Frank Koos z  EuroWindoor AISBL.

Tím lze výsledek plenárního zasedání považovat za úspěšný.

Zapsal:
Ing. Jan Bedřich
Výkonný ředitel ČKLOP

alt