Spolupráce ČKLOP se Stáním fondem životního prostředí přináší úspěchy
Tisk

Spolupráce ČKLOP se Státním fondem životního prostředí přináší úspěchy.
Na základě jednání ČKLOP a MŽP byl vydán dokument, který jednoznačně objasňuje
kladný postoj SFŽP k využití regenerátu PVC v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

 

MÝTUS JMÉNEM PRVOPLAST DO VÝBĚREK NEPATŘÍ
15.1.2018

Zdroj: www.opzp.cz

Výběrová řízení někdy obsahují požadavek na využití takzvaného prvoplastu. Je to
technologický nesmysl a do zadávacích podmínek veřejných zakázek nepatří. Navíc
tím zadavatel porušuje zákon.

Ve výběrových řízeních na výměnu oken či zateplení budov se čas od času vyskytuje
podmínka použití „prvoplastu“, materiálu z prvovýroby, případně odkaz na profily
„s vyloučením recyklátu“. Tento požadavek je z technologického hlediska naprosto
zbytečný a navíc zadavatele vystavuje riziku porušení zákazu diskriminace a následné
pokutě.

Uvedené termíny naznačují, že použití recyklovaného materiálu by mělo mít vliv
na kvalituvýsledného výrobku, profilu. Opak je pravdou. Opětovným zpracováním již
jednou vytlačeného profilu, či jeho částí, nový profil nic neztrácí. Naopak plastová směs
má lepší homogenitu a dokonalejší distribuci přísad v polymeru, takže je možné tvrdit,
že s obsahem recyklátu zákazník dostává i lepší produkt, lepší okno.

K recyklaci PVC v profilech dnes přistupují všechny systémy okenních profilů. Stejně
tak z hlediska norem je využití vlastního recyklovaného materiálu přípustné zcela
bez omezení. 

Z výše uvedených argumentů vyplývá, že pokud se v zadávacích podmínkách veřejné
zakázky uvede požadavek na nerecyklovaný nebo neregenerovaný materiál, dochází
k porušení zákona o zadávání veřejných zakázkách. Technické podmínky nesmí být
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely
neodůvodněné překážky hospodářské soutěže (zákaz diskriminace). 

Co je recyklovaný profil? 

 • Recyklace, nebo regenerace je forma využití materiálu opakovaně pro ten samý
  účel jen po mechanické úpravě původního provedení (podrcení vytlačování ap.).
  Tímto způsobem lze zpracovávat pouze takové materiály, jež předchozí operací
  neztratily nic ze svých fyzikálně mechanických vlastností. V tomto smyslu se jedná
  o oběhové materiály, jejichž využití k původnímu účelu je neomezené.
 • Velkou předností PVC okenních profilů je skutečnost, že jsou plně recyklovatelné
  a opětovně využitelné pro další výrobu profilů.
 • Opětovným zpracováním, využitím, již jednou vytlačeného profilu, či jeho částí,
  nový profil nic neztrácí, ale naopak získává. Získá především díky lepší a doko-
  nalejší distribuci přísad v polymeru, díky lepší homogenitě směsi a stupni plastifi-
  kace materiálu, takže je možné tvrdit, že s obsahem recyklátu zákazník dostává
  i lepší produkt, lepší okno.
 • Recyklát je extrudován do vnitřních stěn profilů a v procesu koextruze obalen
  novým materiálem. Je to naprosto šetrná a efektivní technologie, která umožní
  vyrábět plnohodnotné plastové okenní profily s využitím stejného materiálu, který
  už jednou prošel linkou.
 • Z hlediska norem vztahujících se na profily a okna (ČSN EN 12 608,
  ČSN EN 14 351-1) je využití vlastního recyklovaného materiálu přípustné zcela
  bez omezení.
 • V žádném případě přítomnost recyklovaného materiálu v profilech nezhoršuje jejich
  fyzikálně mechanické vlastnosti, ani vlastnosti vyrobených oken. Dostatečným
  důkazem je skutečnost, že při zkoušení ve zkušebnách se přítomnost recyklátu
  v profilech nijak nezjišťuje a neeviduje, neboť rozhodující jsou naměřené parametry
  a vlastnosti oken. K recyklaci PVC v profilech dnes přistupují prakticky všechny
  systémy okenních profilů – GEALAN, KBE, TROCAL, REHAU, KÖMMERLING,
  SALAMANDER, SCHÜCO, BRÜGMANN, INOUTIC, ALUPLAST, VEKA aj.
  viz: www.rewindo.de
 • Pro výrobu kvalitních profilů s recyklátem je potřebné nejen náročné a nákladné
  technologické zařízení, ale i odpovědnost a zkušenost při vlastní koextruzi. Získané
  zkušenosti jsou dokonale zhodnoceny při výrobě profilů s recyklátovým jádrem, takže
  vyrobené profily se plně vyrovnají profilům z prvně použitého materiálu.


Zdroj: www.opzp.cz

alt