Energetická náročnost budov


6. ročník odborné konference portálu TZB-info Energetická náročnost budov se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince na tradičním místě v Kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT v Praze.

Cílem konference je diskuse ke každodenní praxi energetického specialisty v procesu jednání s investory a zpracovateli projektové dokumentace. Posouzení energetické náročnosti budovy je dnes poměrně složitý výpočtový postup a efektivní a konstruktivní spolupráce pracovního týmu zpracovávající projektovou dokumentaci v různých stupních dle stavební legislativy je velmi důležitá.


Jde nám o vysvětlení principů hodnocení, kriteriálních požadavků, členění budovy, typického užívání a konečné klasifikace budovy. Údaj klasifikační třídy primární energie z neobnovitelných zdrojů není v současné době dostatečně komunikován a vysvětlen. Považujeme za nutné tuto situaci změnit a podílet se na dostatečné osvětě.

Cílová skupina je projektant, architekt, energetický specialista a auditor, technik, státní správa povolování staveb.

Hlavní témata:

 • Dopolední blok – výpočty, SW, PENB
 • Kriteriální požadavky na novou výstavbu v režimu hodinových dat
 • Nová legislativa
 • Podmínky financování jako nástroj udržitelnosti
 • Odpolední blok – praxe, audity, praktické výstupy
 • Energetický management
 • OZE u multifunkčních a kancelářských budov
 • Využití odpadního tepla
 • TČ pro vytápění, chlazení a teplou vodu
 • Regulace a dálková správa
 • Program konference a přihlášky
 • Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod a ČKA s bodovým ohodnocením 2 body.
 • Konference je zařazena do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů ENEX. Přidělený počet kreditů: 2. Přidělené číslo vzdělávací akce: 301.

Více info zde.

Plánujete se zúčastnit?

Registrace nového účastníka

Datum a místo konání

od 01. 12. 2022, 8:30 - 15:30 hod.

do 01. 12. 2022

Masarykova kolej
Thákurova 1, Praha 6

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech