Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. (Dřevařský ústav)


informace o členovi

Produkty a služby

Oblasti poskytovaných služeb:

 • Posuzování shody stavebních výrobků dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. / č. 312/2005 Sb. - vypracování STO, zkoušení výrobků, posuzování systému řízení výroby, ověřování shody a certifikaci s následnou kontrolou a dohledem
   
 • Posuzování a ověřování vlastností výrobků označovaných CE dle Nařízení EU č. 305/2011 - , provádíme všechny činnosti Oznámeného subjektu, osvědčování stálosti vlastností stavebních výrobků a shody řízení výroby, zkoušky výrobků pro určení typu dle hEN pro vypracování prohlášení o vlastnostech
   
 • Certifikační orgán pro certifikaci výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro konstrukční i nekonstrukční účely, výrobků stavebního truhlářství a tesařství ze dřeva, dřevěných obalů, chemických výrobků pro ochranu, povrchovou úpravu a lepení dřeva
   
 • Znalecký ústav v oboru dřevozpracujícího průmyslu, posudky vad a poruch stavebních výrobků, konstrukcí a staveb
   
 • Diagnostika staveb (včetně termografické analýzy, Blower Door testu-kontroly vzduchotěsnosti)
   
 • Posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí
   
 • Akreditovaná zkušební laboratoř (zkoušení mechanicko-fyzikálních vlastností a hygienické nezávadnosti dřeva, desek ze dřeva (třískové a vláknité desky, laťovky, překližky), výrobků z nich (např. podlahové dílce), zkoušky pro stavebnictví, zkoušky chemických prostředků, lepidel, nátěrových hmot na/pro dřevo.)
   
 • Certifikace CARB/EPA (testování obsahu formaldehydu produktů pro IKEA)
   
 • Ochrana a analýza historických dřevěných konstrukcí (mykologické průzkumy, biologické analýzy, zjišťování jakosti ochrany dřeva na dřevěných konstrukcích nebo souborech dřeva, vyhodnocení chemické ochrany, návrhy na nápravná opatření)

 

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech