ČK LOP

Úvod

Smyslem ČKLOP je podpora vysoké odborné úrovně v oboru lehkých obvodových plášťů.
Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, je vzdělávat lidi.

Připravili jsme pro vás 3. národní konferenci ČKLOP, která se uskuteční 13. května 2010 v hotelu Andel´s, Praha 5 Smíchov a kde bychom vám rádi představili vize architektů, problematiku oken z realizací, vliv obvodových plášťů na vnitřní prostředí budov a jiné.

Doufáme, že odborné přednášky budou pro vás přínosem a těšíme se na vaši účast.

Ing. Leopold Bareš
Předseda představenstva ČKLOP

 


„Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem“.