ČK LOP

Úvod

Dnešní doba se mění. Co platilo včera, nemusí platit za týden. Být připraven na změny,
obstát v dnešní době, být úspěšný…. Základem všeho je vědět, být informován, mít přehled.
10. května 2011 pořádá ČKLOP již 4. odbornou konferenci, která se uskuteční v Praze,
v Clarion Congress Hotel.

Účastníkům konference přináší pohled architektů a projektantů na budoucí i současný trh,
novinky i postřehy z praxe.

Na konferenci přivítáme i architektku Evu Jiřičnou s názorem na budoucí stavby
s využitím obvodových plášťů v moderních trendech soudobé architektury.

Ing. Leopold Bareš
Předseda představenstva ČKLOP

 „Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací projekt je hodnocen 1 kreditním bodem“.