ČK LOP

Úvod

Vážení kolegové,

přijměte naše pozvání na již pátou oborovou konferenci,
kterou pořádá Česká komora lehkých obvodových plášťů.

Naším dlouhodobým cílem je podporovat kvalitu výrobků a vysokou odbornou úroveň dodavatelů
lehkých obvodových plášťů. Dlouhodobě se snažíme informovat architekty, projektanty
i širokou odbornou veřejnost o technologiích, výrobcích, materiálech i legislativě s cílem
podporovat kvalitu v oboru.

V připravované konferenci jsme se zaměřili jak na budoucnost, do které tento obor směřuje,
tak také na současnou praxi nebo pohled ze zahraničí.

Těšíme se na vaši účast.

Ing. Leopold Bareš
Předseda představenstva ČKLOP


„Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací projekt je hodnocen 1 kreditním bodem“.