6. národní konference české komory lehkých obvodových plášťů

Vážení kolegové

„Světlo, teplo, vzduch - symbol kvalitní architektury“, to je motto již 6. národní konference České komory lehkých obvodových plášťů, která se uskuteční 26. března 2013 v Praze, v Clarion Congress Hotel.

Na letošní konferenci přivítáme významné hosty z řad architektů Zaha Hadid Arechitects, studio Hamburg, pány Jense Borstelmanna a Thomase Vietzke nebo z pražského ateliéru DaM architekta Jiřího Hejdu, ale take několik dalších významných přednášejících, kterých si velmi vážíme a na naší konferenci přednesou zajímavý příspěvek.

Nenechte si konferenci ujít, těšíme se 26. března 2013.

Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací projekt je hodnocen 1 kreditním bodem.

Ing. Leopold Bareš
Předseda představenstva ČKLOP

Prohlédněte si program celé konference