13. národní konference ČKLOP 2020 zrušena. Více info zde.

Současné lehké obvodové pláště,
okna, dveře - zkušenosti z praxe

Pozor, změna termínu!
30. 4. 2020, 9.00-16.00
Cubex Centrum Praha, Na strži 2097/63, Praha 4

KONFERENCE ČKLOP 2020

Vážení odborníci LOP, přátelé ČKLOP,

13. národní konference ČKLOP je věnována výhradně praxi v oboru lehkých obvodových plášťů, oken a dveří, a to z různých úhlů pohledu. Proto letošní konference nese název Současné lehké obvodové pláště, okna, dveře – zkušenosti z praxe. Každá přednáška je věnována zkušenostem z praxe. Jednou z pohledu projektanta a jeho projektové dokumentace, podruhé z pohledu výrobce nebo zhotovitele stavby, potřetí z pohledu certifikační instituce. Současně jsou do programu zařazeny přednášky o nastupujících technologiích, jakou jsou sklovláknobetonové fasádní prvky nebo barevný potisk fasádních skel. Cílem konference je otevřeně hovořit o skutečné praxi na stavbách a otevírat nejen pozitivní, ale i negativní témata. Za tím účelem vystoupí jak čeští odborníci, tak i dva zahraniční hosté z ateliéru Zaha Hadid a ift Rosenheim. Odpolední panelová debata pak poskytne větší prostor na diskuzi a dotazy z pléna.

Přeji všem účastníkům, aby konference byla pro Vás přínosem.

Ing. Leopold Bareš
Předseda představenstva ČKLOP

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

PROGRAM KONFERENCE

09:00 - 09:10

Zahájení konference

09:10 - 09:20

Úvodní slovo ke konferenci – Ing. Jiří Nouza, předseda Svazu podnikatelů ve stavebnictví

09:20 - 09:50

Bez projektu to nejde – Ing. Aleš Marek, AED project, a.s.

09:50 - 10:20

Zkušenosti z praxe z pohledu výrobce – Ing. Leopold Bareš, SIPRAL a.s.

10:20 - 11:05

ift Rosenheim – Helpful little tools to support the product quality in practice – Dipl. Ing. Roland Fischer, ift Rosenheim

ZOBRAZIT CELÝ PROGRAM
Ing. Leopold Bareš Předseda představenstva ČKLOP

KONTAKTY

Česká komora lehkých obvodových plášťů
Golčova 486, 148 00 Praha 4

Veronika Brnková
Telefon: +420 725 711 682
Mail: konference@cklop.cz

KONFERENCE
CUBEX CENTRUM PRAHA
NA STRŽI 2097/63,
PRAHA 4, 140 00