5. duben 2022, 9.00 - 16.30 hod.,
Cubex Centrum Praha

KONFERENCE ČKLOP 2022

Vážení odborníci LOP, přátelé ČKLOP,

15. ročník národní konference má název Šetrné fasády pro udržitelnou budoucnost, což je dáno aktuálním evropským tématem European Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu. Tato Zelená dohoda pro Evropu je souborem politických iniciativ Evropské komise, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. Jedná se o plán obsahující opatření, která mají podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství a zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění. Tato dohoda bude mít zásadní dopad i na stavebnictví, a tedy i na obor lehkých obvodových plášťů, oken a dveří.

Stejně jako v předchozích ročnících I letos na uvedené téma vystoupí řada zahraničních a českých odborníků, kteří poskytnou mnoho informací, které se tohoto oboru budou zásadně týkat.

Přeji všem účastníkům, aby konference byla pro Vás přínosem.
Ing. Leopold Bareš
Předseda představenstva ČKLOP

Registrace vstupenek zde

Akce probíhá pod záštitou MPO

Ing. Leopold Bareš Předseda představenstva ČKLOP

KONTAKTY

Česká komora lehkých obvodových plášťů
Golčova 486, 148 00 Praha 4

Veronika Brnková
Telefon: +420 725 711 682
Mail: konference@cklop.cz