Registrace účastníka na akci
15. národní konference ČKLOP 2022

ZAHÁJENÍ AKCE 05.04.2022 09:00
UKONČENÍ AKCE 05.04.2022 16:30

Popis akce
15. ročník národní konference má název Šetrné fasády pro udržitelnou budoucnost, což je dáno aktuálním evropským tématem European Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu. Tato Zelená dohoda pro Evropu je souborem politických iniciativ Evropské komise, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. Jedná se o plán obsahující opatření, která mají podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství a zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění. Tato dohoda bude mít zásadní dopad i na stavebnictví, a tedy i na obor lehkých obvodových plášťů, oken a dveří.

Stejně jako v předchozích ročnících I letos na uvedené téma vystoupí řada zahraničních a českých odborníků, kteří poskytnou mnoho informací, které se tohoto oboru budou zásadně týkat. Přeji všem účastníkům, aby konference byla pro Vás přínosem.

Ing. Leopold Bareš
Předseda představenstva ČKLOP

Prohlédněte si program konference.

Místo konání
Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63, Praha 4, 140 00; Akce proběhne za dodržení aktuálních platných hygienických podmínek (covid-19).

Zvolte typ vstupenky

Zvolte typ vstupenky
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Osobní a konktaktní údaje

Firma
Jméno (*)
Příjmení (*)
Telefon (*)