28. březen 2023, 9.00 - 16.00 hod.,
Cubex Centrum Praha

KONFERENCE ČKLOP FASÁDY 2023

16. ročník národní konference České komory lehkých obvodových plášťů má název Fasády 2023: energie, technologie, trendy. Konference se věnuje těmto tématům ve snaze objasnit problematiku využití energie v té části budovy, které se říká lehký obvodový plášť.

Každé fyzikálně technické opatření vyvolává reakci, která je často zcela protichůdná k původnímu záměru. Proto je nezbytné hlubším zkoumáním a porozuměním celé problematice hledat optimální pozici a vyváženost jednotlivých parametrů, které stojí na začátku samotného projektu. Schopnost vybalancovat a nastavit veškeré parametry tak, aby budova správně fungovala, je úkolem pro kvalifikované odborníky a schopné řemeslníky.

Přeji Vám, aby se nadcházející konference pro vás stala inspirací ve vyhledávání nového správného postupu řešení, ve využívání nových technologií a nového pohledu na budoucí stavebnictví.

Přeji vám příjemný a obohacující zážitek.
Ing. Leopold Bareš
Předseda představenstva ČKLOP

Registrace vstupenek zde

Akce probíhá pod záštitou MPO

Ing. Leopold Bareš Předseda představenstva ČKLOP

KONTAKTY

Česká komora lehkých obvodových plášťů
Golčova 486, 148 00 Praha 4

Veronika Brnková
Telefon: +420 725 711 682
Mail: konference@cklop.cz