Automatizace
ve stavebnictví

12. Konference
ČKLOP
28. 3. 2019 od 9:00 do 16:00 hod.
Cubex Centrum Praha Na Strži 2097/63, Praha 4, 140 00
KONFERENCE ČKLOP 2019

Vážení odborníci LOP, přátelé ČKLOP, zveme Vás na 12. ročník konference České komory lehkých obvodových plášťů.

NOSNÝM TÉMATEM LETOŠNÍ KONFERENCE JE AUTOMATIZACE VE STAVEBNICTVÍ

  • Stavebnictví se potýká s nedostatkem pracovních sil. Jediná cesta k řešení je vstup automatizace do stavebnictví ve všech jeho rovinách: projektování, výroba stavebních konstrukcí, konečná výstavba budovy.
  • Konference ukáže, jak se Automatizace promítá do činnosti architekta, projektanta. V procesu projektování je již zabydlen

termín Building Information Modelling – BIM, který se postupně stane součástí rozvoje Průmysl 4.0.

  • Konference ukáže, jakým způsobem Automatizace napomáhá řešit výrobu jednotlivých částí LOP, oken, dveří a dalších stavebních konstrukcí.
  • Doplňující bude informace zástupce Evropské komise pro stavebnictví, který objasní propojení Evropské směrnice EPBD 2018 s pojmem Automatizace a oborem LOP, oken a dveří.

NA UVEDENÁ TÉMATA BUDOU HOVOŘIT JAK ČEŠTÍ TAK OPĚT I ZAHRANIČNÍ ODBORNÍCI.

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

KONTAKTY

09:00 - 09:10

Zahájení konference

09:10 - 09:20

Úvodní slovo ke konferenci

09:20 - 09:40

Sklo - Automatické naplňování požadovaných
parametrů - Dynamické fasády - investiční

a provozní náklady, vakuová skla - Ing. Pavel
Nečas, Saint-Gobain, Building Glass

09:40 - 10:00

Automatizace ve výrobě zakřivených fasád
- Ing. Leopold Bareše - Sipral a.s.

10:00 - 11:00

Hloubka automatizace od projekce
až po konstrukci - Iwein Meyskens - archipelago

ZOBRAZIT CELÝ PROGRAM
Ing. Leopold Bareš Předseda představenstva ČKLOP

KONTAKTY

Česká komora lehkých obvodových plášťů
Golčova 486, 148 00 Praha 4

Veronika Brnková
Telefon: +420 725 711 682
Mail: konference@cklop.cz

KONFERENCE
CUBEX CENTRUM PRAHA
NA STRŽI 2097/63,
PRAHA 4, 140 00