5. duben 2022, 9.00 - 16.30 hod.,
Cubex Centrum Praha

Přednášející:
Daniel Arztmann Schüco International KG

Vystudovaný architekt a odborník na fasádní konstrukce. Od roku 2003 pracuje ve společnosti Schüco v Bielefeldu. Začal na pozici projektového inženýra pro velké mezinárodní projekty, postupně převzal vedení produktového managementu a technického vývoje speciálních okenních a fasádních konstrukcí pro nově se rozvíjející trhy. Dnes řídí oddělení stavební fyziky pro velké mezinárodní projekty a spolupracuje na vývoji speciálních konstrukcí.

VVedle jeho působení u Schüca přednáší Daniel Arztmann od roku 2017 jako profesor na technické vysoké škole v Ostwestfalen-Lippe, kde vede mezinárodní studijní program Master of Integrated Facade Design (MID). Na téže univerzitě je i členem představenstva Institutu pro Design Strategie. Působí i v celé řadě dalších mezinárodních svazů a institucí zaměřených na fasády.

Kurt Emil Eriksen MaSenior Policy Advisor VELUX A/S

Kurt Emil, vzděláním technický inženýr, má velké zkušenosti s přípravou a implementací energetické a stavební legislativy jak v Dánsku, v Evropské unii, tak i na mezinárodním poli. Aktivně se od roku 2007 účastní i jednání Spojených národů v oblasti ochrany klimatu (tzv. COP – naposledy loni v Glasgow), kde reprezentoval stavební sektor. V samotné iniciativě Climate Partnership byl zapojen do hledání konkrétních řešení, jak stavební sektor může dosáhnout 70% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030.

Nikolas Dupin Viceprezident (EuroWindoor); Manažer pro globální regulační záležitosti (VELUX A/S)

Vystudovaný inženýr v oboru stavební fyzika. S energetickou a stavební legislativou pracuje Nicolas posledních 10 let.

Jako viceprezident EuroWindoor je jeho rolí zastupovat zájmy odvětví oken a dveří v Evropě a posilovat role těchto produktů jako aktivních prvků obvodového pláště budovy.

Jako zástupce společnosti EuroWindoor obhajuje lepší výrobkové předpisy (např. Nařízení o stavební výrobě), komplexní stavební směrnice (např. Směrnice o energetické náročnosti budov) a spotřebitelské předpisy kompatibilní s podnikáním (REACH, RoHS…).

Jako zástupce společnosti VELUX monitoruje a pracuje na zlepšování národní legislativy v celé Evropě tím, že propaguje četné výhody oken a jejich pozitivní přínos pro zdraví a vnitřní klima.

Jullieth Favarato Major & International Projects; WICONA

Jullieth Favarato je brazilská architekta a urbanistka, která již více jak 10 let působí na mezinárodním trhu s hliníkovými fasádami.

V Jižní Americe, Jullieth pracovala pro jednu z větších evropských fasádních společností a také pro přední domácí společnost s hliníkovými fasádními systémy. Jejich řešení hliníkových fasád bylo realizováno pro několik výškových budov, zejména v Sao Paulu a Rio de Janeiru; a také v dalších jihoamerických zemích.

Dnes Jullieth sídlí ve Spojeném království a zaměřuje se na dosažení vysoké úrovně udržitelnosti na velkých projektech aplikaci hliníkových fasádních prvků s významným podílem recyklovaného hliníku s nízkým obsahem uhlíku.

PhDr. Lucie Švamberková SIPRAL a.s.

Již třináct let působí ve společnosti SIPRAL a.s. jako Bid Manager, v posledních pěti letech také na pozici Manažer BIM. Současně pracuje jako externí spolupracovník Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, kde je členem týmu CEN/TC442 WG08 Competence a odborným garantem pro oblast vzdělávání, v němž aktivně usiluje o skloubení teorie a požadavků praxe. V rámci Koncepce BIM také zastupuje ČKLOP v OTO týmu pro nastavení datových šablon DSS.

Lukáš Romanczin MFS

V pozici jednatele firmy MFS vede Lukáš Romanczin specializovaný tým odborníků na vývoj a návrh fasádních řešení, pokročilé 3D modelování a aplikaci řešení BIM v různých fázích projektu – od prvních koncepčních návrhů až po podrobnou prováděcí dokumentaci.

Ve své kariéře dlouhodobě působí v oboru fasádních konstrukcí, nejprve na pozici obchodního ředitele významného českého dodavatele komplexních fasádních řešení a dále z pozice majitele poradenské firmy.

Má zkušenosti se všemi aspekty návrhu a dodávky moderních fasádních konstrukcí jako je např. komplexní vývoj návrhu technického řešení, návrh strategie pro výběrová řízení na specializovaného dodavatele fasád nebo vedení projektů.

Podílel se na úspěšné realizaci mnoha významných českých i mezinárodních projektů. Mezi nejvýznamnější patří Fondation Louis Vuitton v Paříži, ARC Copenhagen v Kodani, Varso Tower ve Varšavě nebo také The Flow Building v Praze na Václavském náměstí.

Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D. ČVUT v Praze; Fakulta elektrotechnická

Pracuje jako odborný asistent na Fakultě elektrotechnické – katedře elektromagnetického pole, ČVUT v Praze. Zabývá se problematikou anténní techniky, elektromagnetické kompatibility a měřením v radiotechnice. Zároveň působí jako vedoucí laboratoří na katedře elektromagnetického pole. V rámci Československé sekce IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - www.ieee.cz) je předsedou odborné skupiny Elektromagnetická kompatibilita.

Ing. arch. Boris Vološin JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.

Je architektem ve společnosti Jakub Cigler Architekti, a.s. (JCA) kde působí od jejího vzniku od r. 2001. Je absolventem FA STU v Bratislavě. Podílel se na řadě projektů kanceláře JCA: areál „The Park“ v Praze-Chodově, administrativně-obchodní komplex „Comcity“ v Moskvě, areál „Waltrovka“ v Praze-Jinonicích, “Florentinum” v Praze. Spolupracoval i na celé řadě dalších projektů kancelářských, komerčních, obytných budov a interiérů. Věnuje se architektonickému designu budov, navrhování pozemních staveb, tvorbě interiérů i veřejných prostor. Působil v České radě pro šetrné budovy a je členem České komory architektů. V rámci své praxe spolupracoval s celou řadou mezinárodních developerů, architektů i nadnárodních společností.