Nacházíte se: AktualityMýty v oblasti plastových oken

Mýty v oblasti plastových oken

Aktuality / Publikováno 2019-06-05

Na českém trhu se lze setkat s informacemi, že plastová okna nebo dveře s podílem tzv. recyklovaného PVC mají nižší kvalitu, že jediná funkční výztuha plastových oken musí být z oceli anebo s tvrzením, že plastová okna vyrobená z profilů jiné třídy než „A“ podle normy ČSN EN 12608-1, mají nižší kvalitu. ČKLOP, jako komora sdružující významné firmy z řad výrobců LOP, oken, dveří a dodavatele kovových a plastových profilů, uvádí k výše nastíněné problematice své stanovisko.

► Recyklace PVC materiálu
ČKLOP by ráda zdůraznila, že se významní výrobci PVC-U profilů, určených na výrobu oken a dveří, dobrovolně zavázali používat recyklát a regenerát (vlastní znovupoužitelný materiál) při výrobě profilů. Důvodem této aktivity je výrazné snižování dopadů na životní prostředí při současném dodržování požadovaných kvalitativních parametrů stanovených platnými evropskými normami.
Testy, které byly provedeny v akreditovaných laboratořích, prokázaly, že profily s obsahem recyklátu/regenerátu mají při správném výrobním procesu stejnou kvalitu v porovnání s profily vyrobenými výhradně z tzv. „prvomateriálu“.

► Třídy a tloušťky stěn plastových profilů
Norma ČSN EN 12608-1 Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody – Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy, klasifikuje a pojmenovává možné rozdíly v tloušťce stěn PVC profilů, viz tabulka číslo 3 níže. Klasifikace a začlenění profilů neslouží k posouzení kvality konkrétního profilu ani k ohodnocení kvality celého okna – viz citace z platné normy.

POZNÁMKA Klasifikace hlavních profilů podle tloušťky stěny je určena k popisu širokých variací profilů a konstrukcí oken pro různé systémy, které jsou používány v Evropě. Není určena k naznačení rozdílů v kvalitě profilů nebo ve funkčnosti oken za předpokladu, že příslušné funkční požadavky pro okna i profily jsou vyhovující.

Při specifikaci oken je možné stanovit až 35 kvalitativních parametrů, které stanoví přesné požadavky na výrobek. Jednoznačně tedy není možné spojovat kvalitu okna s klasifikační třídou stěny profilu, ale s celým souborem všech parametrů, které určují vlastnosti výsledného výrobku – viz dokument.

Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken - tabulka Specifikace vlastností oken a vnějších dveří, nebo tentýž dokument uvedený na stránkách MPO.

► Ocelová výztuha
Ocelová výztuha není jediným řešením tuhosti profilu a následně celkové statiky okna, což mohou potvrdit i výrobci dřevěných a hliníkových oken. Díky nejnovějším trendům v oboru (technologie vlepování skel, použití integrovaných kompozitních materiálů do profilů apod.) je možno problematiku prostorové tuhosti a pevnosti řešit potřebným a odpovídajícím způsobem, a to s vyloučením ocele jako tepelného mostu.
 

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech