Nacházíte se: ČKLOPČKLOP členství, dokumenty ke členství

ČKLOP členství, dokumenty ke členství

ČKLOP / Publikováno 2018-08-16

Členové v rámci členství ČKLOP získávají mnoho výhod. O přínosech členství, formách členství, podmínkách aj. s Vámi budeme rádi diskutovat, neváhejte nás kontaktovat.

Členem ČKLOP se může stát společnost podnikající v oboru lehkých obvodových plášťů, výrobce nebo zpracovatel systému, dodavatel hlavních komponentů pro okna, dveře a LOP. Tyto společnosti se stávají řádným členem.

Členem ČKLOP se mohou stát i společnosti, jejichž činnost je příbuzná nebo souvisí s výrobou a zpracováním oken, dveří a LOP (např. výrobci těsnění, kotvícíh prostředků, projektanti apod.). Tyto společnosti získávají status přidruženého člena.

Členství ve sdružení vzniká novému členovi splněním  následujících podmínek: rozhodnutí představenstva o přijetí žadatele za člena sdružení na základě vyplněné a doložené žádosti a následně zaplacení vstupního členského příspěvku. 

K vyplněné žádosti je třeba přiložit následující doklady:

  • Čestné prohlášení o souhlasu se Stanovami ČKLOP (Stanovy ČKLOPke stažení zde).
  • Čestné prohlášení, že vůči majetku firmy neprobíhá insolvenční řízení, nebylo proti ní zahájeno insolvenční řízení nebo vydáno rozhodnutí o úpadku.
  • Výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů.Potvrzení příslušného orgáná, že žadatel/firma nemá v evidenci daní v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ne starší než 6 měsíců. 
  • Čestné prohlášení o tom, že žadatel/firma nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpeční a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Doklady a prohlášení se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii. Podpisy na čestných prohlášeních jakož i podpisy na žádosti o členství ve sdružení musí být úředně ověřeny.

Formuláře - členství ČKLOP - ke stažení zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech