Nacházíte se: ČKLOPRozhovor s Janem Bedřichem

Rozhovor s Janem Bedřichem

ČKLOP / Publikováno 2018-07-15

Společnost PKS okna a.s. vydala ve svém čtvrtletníku Okenář rozhovor s Ing. Janem Bedřichem, který je již 7 let výkonným ředitelem ČKLOP.
 • Pane Bedřichu, nejdříve nám prosím představte ČKLOP.  Co je záměrem a cílem ČKLOP?
  Sdružení je zájmovým sdružením právnických osob podle § 20f a násl. občanského zákoníku. Předmětem a cílem činnosti sdružení je sdružovat firmy, společnosti a fyzické osoby, které jsou svou  činností zaměřeny na návrh, výrobu a montáž lehkých obvodových plášťů, oken a dveří nebo jsou s tímto oborem nějak spojeny, a to s cílem prosazovat společné zájmy a názory všech členů  sdružení.
  Komora vznikla v roce 2007, proto v loni slavila 10. výročí své činnosti. ČKLOP je za ČR členem sdružení Eurowindoor AISBL.
   
 • Co je to za sdružení?
  Tak jako ČKLOP sdružuje společnosti na českém trhu, tak Eurowindoor AISBL se sídlem v Bruselu sdružuje národní asociace na evropském trhu. Cílem této organizace je spoluvytvářet legislativní rámec v rámci evropského trhu tak, aby jednotlivé národní asociace měly k připravované evropské legislativě možnost se dostatečně vyjádřit. Tedy abychom byli o navrhovaném legislativním opatření dostatečně informováni, abychom mohli tyto návrhy připomínkovat nakonec se na jejich příchod a uvedení Ing. Jan Bedřich do života včas připravit. A v neposlední době je to právě Eurowindoor AISBL, který přebírá iniciativu a je přímo spoluautorem těch pasáží, které se našeho oboru dotýkají, viz např. EPBDII.
   
 • Jak jsou čeští výrobci oken a fasád vnímáni v tomto sdružení v Evropě? Jakou máme vlastně pověst?
  Je vhodné si uvědomit, že český trh je pro společnosti ze západní Evropy zatím málo zajímavý, protože je ve srovnání s jinými trhy malý. Rozdíl je vnímán pouze v rovině kupní síly investorů, nikoliv v kvalitě jednotlivých výrobků. Po zhlédnutí několika prezentací členských firem byla pro zástupce ostatních zemí překvapením vysoká technická úroveň nabízených výrobků, služeb a používaných
  technologií, zcela srovnatelná s trhem v západní Evropě. Mimořádný zájem pak vzbudily prezentace o zahraničních realizacích českých firem v západní Evropě, protože pro mnohé bylo zjevným překvapením, že některé slavné stavby, které sami znali, byly zrealizovány českou firmou. Takže pověst českých firem se teprve tvoří, ale z reakce přítomných hostů již vzbudila obdiv a respekt. Bylo skvělé v takové chvíli reprezentovat Českou komoru LOP.
   
 • Víme, že na konci června proběhlo setkání v Praze. Byl jste Vy (jako pořadatel či hostitel) s tímto setkáním spokojen? Líbilo se tu hostům z celé Evropy?
  Ano, s celým průběhem setkání jsem byl spokojen, protože zcela naplnil cíle, které vedly k nabídce uspořádat toto setkání v Praze. Tím byla jednoznačně snaha ukázat vyspělost českých firem a jejich technickou úroveň v oboru LOP, oken a dveří, což se opravdu podařilo. Potom je daleko snazší prosazovat některé naše postoje, když máme plný respekt ostatních členů Eurowindoor. A druhým důvodem byla pýcha spojená s krásou Prahy. Za tím účelem hosté absolvovali komentovanou prohlídku ze Staroměstského náměstí přes Karlův most až na Pražský hrad. Závěrečná večeře a vynikající české pivo ve Strahovském pivovaru jenom završila atmosféru pohody a obdivu nad krásami Prahy. Program samotného zasedání EW pak směřoval k tématům, která jsou aktuální v rámci celé Evropy, jako energetická účinnost, značení a normalizace CE, zdraví a životní prostředí, výzkum a vzdělávání. Poměrně velká část byla věnována chybějícím pracovním silám na jednotlivých národních úrovních, kdy se jenom v našem oboru chybějící kapacity počítají na statisíce. Pro zajímavost např. Portugalsko dováží pracovníky přímo z Brazílie.
   
 • Na tomto pražském setkání jsme se prezentovali i my jako PKS okna a.s.  Co jste na naši prezentaci říkal Vy, popř. jak zaujala i ostatní kolegy z Evropy?
  Vaše prezentace byla pro mě základem, protože jste ukázali vysokou technickou vyspělost při výrobě oken, které dodáváte na český trh. Naše komora se jmenuje Česká, a proto bylo zásadní ukázat český trh. A vámi připravovaná novinka dřevěné okno 88+ bylo rozhodně velice zajímavou ukázkou inovativního přístupu vaší společnosti k řešení energetické náročnosti budov. O tom, že vaše prezentace vzbudila zájem, vypovídá skutečnost, že jsem byl hned následující pracovní den požádán o zaslání jednotlivých prezentací všech českých zástupců, kteří na setkání EW vystoupili, a o souhlas s následnou distribucí všem členům EW.
   
 • Jako výrobci oken se nemůžeme nezeptat: Vy jste někdy v minulosti už nová okna pořizoval nebo vyměňoval? Máte Vy osobně zkušenost s výměnou oken?
  Ano, s výměnou oken mám absolutně praktickou zkušenost. Při vědomí, že jsem z oboru, oslovil jsem firmu z letáku, aby zpracovali cenovou nabídku na výměnu oken v panelovém bytě. Současně jsem požádal o dodržení platných norem a vypracování výkresu s popisem technického řešení kotvení nových oken, tedy i připojovací spáry. O technickou kontrolu navrhovaného řešení jsem pak požádal předsedu naší Technické komise ČKLOP, který mi ale sdělil, že nenašel na předkládaném řešení nic správně, a tedy spíše všechno špatně. Po krátké diskuzi o některých technických chybách v nabídce, kdy jsem se jich zeptal, jestli nechtějí zvýšit odbornou úroveň svých pracovníků, mi zavolal jednatel oslovené společnosti a sdělil mi, že si nenechá s….t na hlavu, že jsem z ČKLOP a že odstupuje od smlouvy. Že to takhle dělají již dvacet let pořád stejně a že nevidí důvod na svém postupu něco měnit. Tato zkušenost mi ukázala syrovou realitu českého trhu
  s okny mimo rámec České komory. Nakonec mi okna dodávala vaše společnost PKS okna k mé absolutní spokojenosti.

  Rozhovor s Ing. Janem Bedřichem pro Okenář - čtvrtletník společnosti PKS okna a.s.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech