Nacházíte se: ČKLOPEuroWindoor AISBL Prague 2018

EuroWindoor AISBL Prague 2018

ČKLOP / Publikováno 2018-08-28

Ve dnech 21.-22.6.2018 proběhlo zasedání EuroWindoor AISBL v Praze. Tentokrát byla hostitelem ČKLOP jako člen EuroWindoor AISBL.

Eurowindoor sdružuje národní profesní asociace zaměřené na lehké obvodové pláště, okna a dveře. Tím se Eurowindoor stává reprezentantem tohoto oboru na úrovni evropské komise, a proto na této úrovni hájí i zájmy tohoto oboru v České republice. Česká komora je členem Eurowindoor od roku 2015. Bylo tedy projevem uznání pro ČKLOP, že se letní zasedání Eurowindoor uskutečnilo v Praze.
 

Hlavními tématy zasedání EW v Praze byly:

  1. Energetická účinnost ve stavebnictví
  2. Značka CE a normalizace
  3. Problematika zdraví a dopadů na životní prostředí
  4. Vzdělávání a výzkum


1. V otázkách energetické účinnosti dominovala schválená směrnice EPBD, která byla na základě připomínek Eurowindoor doplněna o termíny jako jsou THE BENEFITS OF DAYLIGHT, SOLAR GAINS, SOLAR PROTECTION, NATURAL VENTILATION. Pozměňovací návrhy vedly ke třem základním postojům, které směrnice z pohledu LOP, oken a dveří přináší:

  • Podpora rekonstrukcí budov v rámci celé Evropy stimulované jinými než energetickými pobídkami (například zdraví, pohodlí, modernizace, údržba).
  • Akceptace pozitivního přínosu denního světla a specifických aspektů vnitřního prostředí pro zajištění kvalitního života a pracovního prostředí pro všechny Evropany.
  • Zásada užívání principů energetické bilance při řešení otázek vytápění a chlazení v konkrétních klimatických podmínkách pro posouzení energetické náročnosti použitých oken, místo dosavadního obvyklého Součinitele prostupu tepla Uw. Podstatu Energetické bilance dokresluje níže uvedený graf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stejný význam má i diskuze na mezinárodní úrovni na téma platnosti CPR, CE. Podstata problému spočívá v míře parametrizace jednotlivých stavebních a konstrukčních prvků na jedné straně, a parametrizace budovy jako celku, na straně druhé. Jaké mají být mandatorní vlastnosti výrobků požadované EU a jaké by mohly být vlastnosti, které by byly volitelné a deklarovatelné výrobcem?

K dnešnímu dni stále není rozhodnuto, zda bude CPR revidována a případně jak moc, nebo zda bude zachována v původním znění. Rozhodnutí se ale očekává maximálně do jednoho roku.

3. V otázkách Problematiky zdraví a dopadů na životní prostředí je jedním z témat olovo a kadmium vázané v PVC profilech. A to vše navíc z pohledu využití nebo recyklace druhotných surovin, tedy i starých PVC profilů oken, které budou nahrazovány novými okny. Proto i Eurowindoor připravuje aktivity spojené s využíváním těchto surovin ve stavebnictví a k opakovanému použití druhotných surovin ve stavbách. Sem patří termín Environmentální stopa produktu (PEF). Je jisté, že tento parametr bude mít v budoucnu stále větší váhu nad ostatními parametry.

4. V rámci programu vzdělávání organizuje Eurowindoor studijní cestu do Berlína. Kulturním vrcholem této studijní cesty je návštěva berlínského zámku, jehož přestavba je téměř dokončena. Na této budově lze dobře ilustrovat, jak vysoký význam mají v architektuře konstrukce oken a fasád.

 

Autor: Ing. Jan Bedřich
výkonný ředitel a místopředseda představenstva
Česká komora LOP
Článek byl publikován v časopisu Konstrukce 4-2018

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech