Nacházíte se: AktualityZasedání EuroWindoor AISBL - Paříž

Zasedání EuroWindoor AISBL - Paříž

Aktuality / Publikováno 2019-11-25

Dne 20.11.2019 se konalo pravidelné zasedání Eurowindoor, tentokrát v Paříži.

Prvním bodem jednání bylo přijetí slovenské organizace Sloveenergookno za člena EW od 1.1.2020, což bylo 100% odsouhlaseno. Pro ČKLOP je to dobrá zpráva. Lépe nám umožní vzájemně koordinovat, případně projednávat připravované zákony a normy.

Stručně z obsahu jednání:

 • Energy Efficiency
  Zásadní novinkou je požadavek EPBD na kalkulaci formou Energetické bilance viz Annex 1 bod 4 EPBD, tedy zahrnovat do výpočtů i solární zisky.
  Členové EW byli seznámeni s novými parametry, které vstoupí do hodnocení kvality budov.
  PEF  - Primary Energy Factors - parametr pro nové budovy
  PEF – Primary Enviromental Factor – pozor na záměnu
  Ecodesign LOT 32 – European Energy Labelling
  Měl by růst faktor renovací budov – tam je velký prostor pro snižování energetické spotřeby.
   
 • Active House
  Hlavním přínosem je ve vnímání množství světla potřebného pro normální život.
  Témata:
  •    Vnitřní prostředí -EN 17037 metoda
  •    Energie - Primární energie je dnes nezahrnuje obnovitelné zdroje
  •    Životní prostředí  Primary energy excluded from LCA
  Active House řeší otázky energií komplexně a aktivně. Termín Active House je pozitivně vnímán po celém světě (Čína, Asie, USA, Evropa apod)
   
 • CE marking  - CPR
  Přetrvávající problémy s EN 14351-2, EN 16034.
  Dnes se dá předpokládat, že celý problém bude vyřešen do konce roku 2021. 
   
 • EN 17037
  Vazba na EPBD  - týká se modernizovaných budov.
   
 • ISO TC 162
  Slabá účast evropských členů – Rusko, Čína a Japonsko vykazují velké úsilí
   
 • Health and Enviromental
  Hodnocení směrnice RoHS II a směrnice Reach. 
   
 • Cirkulární ekonomika
  Definování termínů - Recyclink Upcyclink, Downcyclink apod.
  FprEn Enviromental product Declaration – připravovaná norma
  Termíny s rostoucím významem:
  LCA
  EPD
  EPR Extended Producer Responsibility
  Cirkulární ekonomika je téma na postupu ve všech zemích EU. S tím jsou ale spojeny nové postupy, certifikace, prokazování vlastností apod. RoHS, REACH apod.
   
 • Study Tour Eurowindoor Viena
  Termín: 
  23.6.2020 – 26.6.2020 – DC Meeting EW
   

 

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech