Nacházíte se: AktualityZasedání TK ČKLOP, 12.8.2020

Zasedání TK ČKLOP, 12.8.2020

Aktuality / Publikováno 2020-08-17

12.8.2020 proběhlo na půdě ČKLOP zasedání Technické komise ČKLOP.

Mezi hlavními body zasedání byly:

 1. ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – revize normy – Na základě druhého kola revize normy byly opět zpracovány připomínky k navrhovanému textu normy. Na zasedání TKČKLOP byly tyto připomínky schváleny a za ČKLOP odeslány autorovi revize normy.
 2. Základní informace o revidovaných normách a stavu jejich rozpracovanosti.
 3. Revize akustické normy
 4. Revize normy na střech
 5. Metodický pokyn na zadávání veřejné zakázky na výměnu oken – 1. revize 2020.
  •    Na přímou žádost MMR byla vypracována revize Metodického pokynu. Na zasedání TKČKLOP byl revidovaný text schválen a tato revize dokumentu odeslána na MMR.
 6. Ročenka ČKLOP 2020 – základní přehled obsahu Ročenky. Plánovaný termín jejího vydání je prosinec 2020.
 7. Vytvoření Dřevařské sekce ČKLOP – členové, předsedkyně Ing. Beránková z VVUD
 8. Koncept větrání – vydání dokumentu jako Technicko normalizační informace – červenec 2020.
  •    Vydání Konceptu větrání v podobě TNI je završením několikaletého úsilí o návrat problematiky větrání budov do živé praxe.

Ke spokojenosti všech zúčastněných, byly všechny body programu projednány a odsouhlaseny.

Členové TK ČKLOP najdou Zápis z tohoto zasedání a všechny související dokumenty po přihlášení zde.
 

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech