Nacházíte se: AktualityZasedání Valné hromady ČKLOP

Zasedání Valné hromady ČKLOP

Aktuality / Publikováno 2022-05-25

Ve čtvrtek 19.5.2022 proběhlo zasedání Valné hromady ČKLOP.

Jednání valné hromady ČKLOP zahájil Ing. Jan Bedřich. Zasedání valné hromady ČKLOP bylo svoláno v souladu se Stanovami ČKLOP a bylo usnášeníschopné. Z řad 32 řádných členů mělo zastoupení 25 společností (s hlasovacím právem). Z řad přidružených členů měly zastoupení 2  společnosti.

Ing. Jan Bedřich prezentoval činnosti ČKLOP za období 5/2021 - 4/2022 a zároveň plán činnosti na období nadcházející. 

Zasedání probíhalo v souladu s plánovaným programem:

 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu
 2. Výsledek hospodaření za rok 2021 a schválení rozpočtu na rok 2022
 3. Schválení účetní uzávěrky za rok 2021
 4. Schválení převedení zisku za rok 2021
 5. Schválení rozpočtu na rok 2022
 6. Přehled činnosti ČKLOP za období 05/2021 – 04/2022
 7. Zpráva dozorčí rady ČKLOP za období od poslední kontroly
 8. Plán činnosti na období 2022 – 2023
 9. Strategický plán činnosti ČKLOP na roky 2022–2023
 10. Volba člena Dozorčí rady ČKLOP 
 11. Různé
 12. Závěr valné hromady + termín VH v roce 2023

Zápis z tohoto zasedání a dokumenty s ním spojené jsou pro členy ČKLOP (statutární zástupce) dostupné po přihlášení zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech