Nacházíte se: AktualitySeminář na téma Plasty, mikroplasty a cirkulární ekonomie

Seminář na téma Plasty, mikroplasty a cirkulární ekonomie

Aktuality / Publikováno 2018-09-10

Dne 7.9.2018 proběhl v prostorách České Agentury pro Standardizaci seminář na téma Plasty, mikroplasty a cirkulární ekonomie – přínos standardizace.

Tento seminář prezentuje evropskou strategii pro plasty v rámci zařízení pro oběhové hospodářství, která byla přijata v lednu roku 2018.

Česká komora LOP se již několik roků snaží prosadit ekologická pravidla pro nakládání s odpadním PVC jako druhotnou surovinou, která vzniká při výměně starých plastových oken. Za tím účelem Česká komora navázala vztah s ministerstvem průmyslu a obchodu a zapojila se do Akčního plánu využívání druhotných surovin. V rámci tohoto programu se zaměřila na nakládání právě s uvedenými plastovými okny jejichž materiál je možné poměrně snadno vrátit do výroby. Při tomto využívání druhotné suroviny PVC dojde nejen ke snížení energetické náročnosti při výrobě nových oken, ale současně je výrazně nižší i uhlíková stopa.

Produkce CO2 při výrobě primárního PVC Produkce CO2 při výrobě regenerovaného PVC
2100KgCO2/tunu 136KgCO2/tunu


Více na toto téma zde.


Závažnost této problematiky vyplynula z termínu, kdy Česká republika, stejně jako ostatní země EU, musí do dvou let implementovat nový zákon o odpadech.

Další prezentované téma Mikroplasty ukázalo, jak závažné mohou být následky při neopatrném nakládání s materiály, jejichž stabilita a odolnost, způsobí jejich dlouholetou existenci v přírodě, a tedy i našem okolním prostředí a potravním řetězci.

Další přednáška z oblasti CEN/CLC/JTC10 byla věnována výrobkům spojených se spotřebou energií. Zde byl tvorbou příslušných norem zdůrazněn požadavek na materiálovou efektivnost výrobku s cílem:

  • prodloužení životnosti výrobků,
  • opětovné použití jednotlivých komponent - viz prEN 45 556,
  • maximální recyklace materiálů.

Poslední přednáška byla věnována problematice samotné recyklace plastů v průmyslovém rozsahu, kdy do procesu vstupují nečistoty, odlišné druhy plastů, zbarvení, kontaminace chemikáliemi, absorbovaný pach apod. Zde byl evropskou komisí stanoven datum 2030, dokdy by měly být recyklovatelné všechny plasty používané v průmyslu a stavebnictví.

Autor: Ing. Jan Bedřich
výkonný ředitel a místopředseda představenstva
Česká komora LOP

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech