Nacházíte se: AktualityKonference Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

Konference Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

Aktuality / Publikováno 2018-09-20

20.9.2018 proběhla ve zcela nestandardních prostorách v Hybernské ulici konference s názvem Cirkulární ekonomika ve stavebnictví.

Mottem konference byla věta: „Pro někoho odpad, pro jiného surovina“

Vzhledem k aktivitám ČKLOP v oblasti recyklace PVC ze starých oken, je uvedená problematika naší komoře velice blízká.

Hlavními tématy jednotlivých přednášejících byly recyklace stavebních materiálů v ČR, cirkulární ekonomika v praxi, představeni konceptu odpad zdrojem, trendy EU včetně ambiciózních cílů západních států. Zcela logické bylo vystoupení zástupce MPO, který informoval přítomné o legislativním procesu v oblasti odpadového hospodářství, recyklace materiálů a cirkulární ekonomiky a to jak na národní tak i na evropské úrovni.

V odpoledním workshopu se projednávala témata, která na dopolední program zcela navazovala:
Nové technologie a inovace v oblasti využívaní odpadů / trendy v ekoinovacich;
Bariery jejich implementace;
Hledaní cest pro spolupráci;
Společná vize cirkulárních měst budoucnosti;
Jak odklonit stavební odpady ze skládek a vytvořit z nich zdroje;

Termín Cirkulární ekonomika bude postupně pronikat do všech oblastí stavebního průmyslu a je proto nezbytné, se na nové vidění zdrojů stavebních materiálů včas a dostatečně připravit.

Ing.Jan Bedřich
Výkonný ředitel 
Česká komora LOP

 

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech