Nacházíte se: Návod na údržbu, servis a užívání (Články ze Sborníku ČKLOP 2017, kapitola č. 7)Údržba lehkých obvodových plášťů

Údržba lehkých obvodových plášťů

Návod na údržbu, servis a užívání (Články ze Sborníku ČKLOP 2017, kapitola č. 7) / Publikováno 2019-06-04

Mytí a údržba
Mytí fasády je doporučeno minimálně 1x ročně, v prašném prostředí městské aglomerace alespoň 2x ročně, části fasád neomývané přirozeně deštěm se doporučuje mýt alespoň 3x do roka. Údržba a očista se vykonává teplou vodou a běžnými čistícími prostředky. Nesmí být používány čistící a leštící prostředky s alkalickými/kyselými látkami (koncentrované louhy/kyseliny), které napadají hliník a jeho povrchové ochranné vrstvy nebo těsnění a tmely. Nesmí se používat látky s abrazivním účinkem. Rozpouštědla pro čištění povrchů mohou být s ohledem na možné zmatování a změnu laku použita pouze po domluvě s dodavatelem konstrukcí a dodavatelem laků. Čistící pomůcky (hadry a stěrky) musí být čisté a v odpovídající kvalitě, aby nevznikaly následné stopy po odírání v důsledku čištění povrchu. Použití vysokotlakých čističů není dovoleno. Při mytí fasády je nutné provádět vizuální kontrolu těsnění, šroubových spojů a lepených spojů. Fasády musí být ochráněny proti trvalému ostřiku chemicky upravenou vodou (z vodovodního řadu) nebo proti koncentrovanému svodu dešťové vody, protože na povrchu fasády ulpí vodní kámen a produkty koroze a exhalací.
Při údržbě fasád horolezeckou technikou je nepřípustné vést závěsná lana přes hrany atiky, která je součástí dodávky obvodového pláště, nebo do hrany atiky přenášet zatížení od závěsných lan. Taktéž je nepřípustné vstupovat na atiku, není-li v podmínkách pro údržbu stanoveno jinak. Pracovníci provádějící údržbu z lana musí používat takové vybavení a pomůcky, a postupovat tak, aby nepoškodili části fasády, zvláště skleněné výplně, okenní parapety, systémy vnějšího stínění a krycí fasádní lišty.

 

Autor: Ing. Roman Šnajdr
SIPRAL a.s., člen TK ČKLOP


Tento článek je součástí obsahu kapitoly č. 2 Sborníku ČKLOP 2017. Více informací k publikaci
zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech