Nacházíte se: Sekce sklaVakuové izolační sklo – revoluce nejen v oblasti rekonstrukcí

Vakuové izolační sklo – revoluce nejen v oblasti rekonstrukcí

Sekce skla / Publikováno 2023-05-12

Udržitelnost a ekologické stavebnictví se stává motorem ve vývoji, používání i likvidaci stavebních materiálů, důležitou roli hraje i v rozhodovacím procesu na straně investorů. Mnoho výrobců i koncových uživatelů se řídí principy cyklické ekonomiky tak, aby jejich ekologická stopa byla co nejmenší. Díky novým technologickým možnostem zaznamenala i izolační skla za posledních 50 let významný posun v poskytovaných vlastnostech.

Evropská Komise v rámci strategie Renovační vlny si klade za cíl v příštích deseti letech alespoň zdvojnásobit tempo renovací a zajistit, aby renovace vedly k vyšší energetické účinnosti a účinnějšímu využívání zdrojů. Zvýší se tak kvalita života lidí, kteří v těchto budovách žijí a využívají je, sníží se emise skleníkových plynů v Evropě, podpoří digitalizace a zlepší se opětovné použití a recyklace materiálů. Do roku 2030 by mohlo být zrenovováno 35 milionů budov. 85 % budov v EU však bylo postaveno před více než 20 lety a očekává se, že 85 % až 95 % budov bude v roce 2050 stále stát. Budovy postavené před touto dobou totiž spotřebovávají dvakrát tolik energie. Renovační vlna je nezbytná k tomu, aby se i u nich dosáhlo podobných standardů. 

Vývoj izolačních skel a jejich výkon
Do 70. let se používalo pouze jednoduché zasklení (Ug = 5,8 W/(m2K)). S příchodem izolačních dvojskel, superizolačních dvojskel a izolačních trojskel se prostup tepla snížil přibližně šestinásobně až na hodnotu pod  Ug = 1,0 W/(m2K). 

Využití vakua
Vakuové sklo představuje revoluční řešení. Jedná se o zasklení, které izoluje stejně dobře jako trojsklo, ale je čtyřikrát až pětkrát tenčí! Toto řešení otevírá nové perspektivy při použití v novostavbách a zejména při rekonstrukcích. 
Kouzlo nové generace izolačního zasklení je ve vakuu. Zatímco u běžných dvojskel je prostor mezi skly vyplněn dehydratovaným vzduchem nebo izolačním plynem, obvykle v tloušťce komory 12 mm nebo 16 mm, u vakuového dvojskla tvoří skelní meziprostor 0,1 mm vakuová komora. Zasklení je tvořeno dvěma skleněnými tabulemi o tloušťkách 3 mm až 6 mm, z nichž jedna je opatřena nízkoemisivním povlakem a oddělena od druhé prostorem vakua. V meziprostoru jsou umístěny tzv. distančníky (nebo také mikropilíře), které zabraňují tomu, aby se obě tabule působením změn tlaku dotýkaly. 

Více světla, lepší izolace
Použití vakuového skla je spojeno s celou řadou výhod. Počínaje tepelně izolačními charakteristikami a akustickými parametry, které jsou stejné nebo dokonce lepší než u běžných trojskel. Při stejné velikosti je vakuové sklo však 4 až 5 krát tenčí a minimálně o třetinu lehčí než izolační trojsklo. Díky tenkému profilu také zajišťuje lepší světelnou prostupnost (LT = 80 %), což ve srovnání s izolačním trojsklem znamená o 15 % více přirozeného světla v interiéru. Hodnoty jsou vyjádřeny s použitím čirého skla.
Prostup tepla vakuovým zasklením je srovnatelný s výkonným izolačním trojsklem          (Ug = 0,7 W/m2.K ). Tepelně energetické parametry, které se u izolačních dvojskel a trojskel zhoršují  vlivem proudění inertního plynu v meziskelní dutině a sklonu zasklení (u izolačního dvojskla, resp. trojskla až o 60 %, resp. 50 %),  tak díky technologii vakua zůstávají stejné. Vakuové sklo tedy představuje řešení pro šikmé a střešní zasklení bez změny tepelně izolačních vlastností. 

Akustické parametry FINEO
FINEO je sklo, které je tenké jako jednoduché zasklení, ale má výkon trojskla. FINEO je obchodní název vakuového skla, které je tenké jako jednoduché sklo, ale má výkon trojskla.
Fineo vynikajícím způsobem omezuje hluk z dopravy a bez problémů překoná parametry ostatních typů zasklení, která se obvykle instalují v domácnostech a na pracovištích.

Tabulka parametrů

FINEO ČSN EN ISO 10140
Rw [C;Ctr] [dB] Rw+Ctr [dB]
FINEO 8 35 (-2; -5) 30
FINEO 10 36 (-2; -3) 33
FINEO 12 36 (-1; -2) 34


 

 

 

 

Snadnější manipulace a ekologicky udržitelný prvek
Jak již bylo zmíněno, celková tloušťka vakuového skla tvořeného dvěma tabulemi  3 mm, 4 mm či 6 mm skla se pohybuje do 12 mm. Hmotnost zasklení je tedy až o třetinu nižší než u trojskla, čím je usnadněna přeprava i samotná montáž.
Na rozdíl od izolačních dvojskel a trojskel, která obsahují distanční prvky a lepidla, je vakuové sklo plně recyklovatelné. A konečně, díky nižší hmotnosti zasklení jsou nepřímo snižovány náklady na přepravu. 

Obr. 1 Porovnání izolačního trojskla a vakuového skla 

 

 

 

Tabulka č. 1 Porovnání parametrů izolačních skel – viz Excel + ikony  v podkladech

    Vakuové sklo Jednoduché zasklení Běžné izolační dvojsklo (vč. původního) Běžné izolační trojsklo
Ikona better-isolation Prostup tepla U(W/m2K) 0,7 5,8 1,0 až 2,8 0,6
Ikona RW-1 Rw (C;Ctr) (dB) 35 (-2;-5) až 36 (-1;-2) 30 (-2;-4) 31 (-1;-4) 33 (-1;-6)
Ikona epaisseur Celková tloušťka (mm) 8 až 12 8 24 44

 

 

Novostavby, renovace a rekonstrukce 
Vakuové sklo lze kombinovat s jinými typy skel, na něž jsou kladeny specifické požadavky (protisluneční ochrana, bezpečnost, akustický útlum atd.), a tím se stává multifunkčním.
Základní výrobek představuje varianta s nízkoemisivním povlakem. Vrstvením z vnitřní nebo vnější strany vakuového skla lze dosáhnout odpovídající úrovně bezpečnosti, případně snížení hluku až o 45 dB pro budovy nacházející se v oblastech s významným zatížením hlukem (např. v blízkosti letišť nebo nádraží) nebo budovy v hustě obydlených oblastech. 
Vakuové sklo se hodí jak pro použití v novostavbách (komerčních i obytných), tak zejména při rekonstrukcích. Ty představují v Evropě významný potenciální trh, v rámci tzv. evropské renovační vlny, protože vakuové sklo lze snadno instalovat do stávajících rámů a nahradit jím jednoduchá skla nebo dvojskla první generace. Samozřejmě za podmínky, že rámy jsou stále v dobrém stavu. Vakuové sklo je ideálním řešením pro zachování autenticity historických fasád, kde není použití moderních skel vhodné. V kombinaci s řadou restaurátorských řešení respektuje vakuové zasklení původní estetiku oken instalovaných od 80. let 19. století do 60. let 20. století.

Shrnutí výhod vakuového skla

Výhody vakuového skla
Tenký, elegantní a estetický vzhled

- vzhled stejný jako jednoduché zasklení
- bez vakuového portu
- vhodný pro výměnu ve stávajících oknech

Vynikající tepelná izolace Ug = 0,7 W/(m2.K)
- bez ohledu na sklon (např. šikmé nebo střešní zasklení)
Více přirozeného světla - tenký design poskytuje více denního světla uvnitř budovy
Využití sluneční energie - nižší energetická spotřeba
Lepší redukce hluku - lepší uhlíková stopa
- zvýšená ochrana proti hluku
- protihluková ochrana v blízkosti silnic
Udržitelná investice - navrženo tak, aby fungovalo několik desetiletí
Bez obsahu olova a recyklovatelný - absence tmelů a dalších prvků běžného izolačního zasklední znamená 100% recyklovatelnost a udržitelnost

Text a foto: zdroj AGC, www.fineoglass.eu

Tento odborný článek byl publikován v Ročence ČKLOP 2022.
 

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech