Nacházíte se: Lehké obvodové pláštěLehké obvodové pláště

Lehké obvodové pláště

Lehké obvodové pláště / Publikováno 2018-08-16

Lehké obvodové pláště

Jedná se o výrobek obvykle zkompletovaný až na stavbě, skládající se z předvyrobených částí. Za lehký obvodový plášť je považována montovaná fasádní konstrukce svislá, nebo se sklonem do ±15° od svislice. Výrobek se posuzuje podle ČSN EN 13830 ed. 2. Podle této harmonizované výrobkové normy se posuzují výrobky bez požární odolnosti i s požární odolnost.

 • Sloupkopříčkové systémy
  Nazývané také rastrové, se skládají z předvyrobených svislých a vodorovných prvků nesoucích průhledné nebo plné výplně, případně lze do otvorů rastru osadit otevíravé výplně. Tyto fasádní systémy umožňují realizovat i prostorově složitější fasády.           
                                                           
 • Modulové systémy 
  Nazývané také elementové nebo blokové fasády. Skládají se z předem vyrobených fasádních dílců obvykle na výšku jednoho podlaží, které se zavěšují na nosný skelet.


   
 • Skleněné terčové fasády
  Jedná se o fasádní pláště tvořené tabulemi skla (jednoduchého nebo izolačního skla) upevněné na nosnou konstrukci systémem bodových úchytů. Tabule skla mohou být upevněny kovovými terči v otvorech tabulí, nebo nosiči skel ve spárách mezi tabulemi.
  Pro uvedení na trh je nutné posoudit celý systém v souladu s ČSN EN 13830 ed. 2.


   
 • Obvodové pláště s požární odolností
  Požadavky na požární bezpečnost obvodových stěn, případně jeho rozdělení na požární pásy, definuje norma ČSN 73 0810, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, případně některé další projektové normy třídy ČSN 7308... Pro správný návrh LOP a jeho požární odolnosti je nutné vycházet ze zprávy o požární bezpečnosti stavby, která je nedílnou součástí každého projektu.
  Budova je obvykle rozdělena na požární úseky po patrech, a dále jsou definovány rozhraní mezi požárními úseky v každém podlaží, resp. požárními úseky a chráněnými únikovými cestami. Zároveň může LOP sloužit k ochraně stavby proti požárnímu zatížení od sousedních budov z jejich požárně nebezpečného prostoru. To se řeší požárně odolnými lehkými obvodovými plášti, zkoušenými na vnější požár.
   
 • Požární pásy v LOP
  Předěly požárních úseků požárně odolnými pásy po patrech, rozhraní úseků v podlaží, atd. je možné vytvořit například železobetonovými parapety či průvlaky ztužujícími stropní desku, nebo vyzděnými parapety.
  Dále je možné požární pásy „nastavit“ lehkými konstrukcemi z ocelových nosníků a obkladů, které vykazují požadovanou požární odolnost. Tyto konstrukce musí být certifikovány pro dané použití. V místě požárních pásů je obvykle LOP vyplněn neprůhlednými tepelně–izolačními panely. Je možné požární pás „nastavit“ také prosklenou konstrukcí z požárně odolného skla a požárně ochráněných ocelových nosníků, která se osadí na hranu stropní desky za prosklený LOP. Tato konstrukce musí být opět certifikována pro dané použití a požadovanou požární odolnost.
  Další variantou je kombinovaný LOP, ve kterém je v místě požadovaného požárního pásu použita certifikovaná konstrukce s požadovanou požární odolností. Toto řešení je možné bez zásadních dopadů do vzhledu při použití rastrových (sloupko–příčkových) LOP. Některé systémy používají rozměrově identické profily jak pro konstrukce bez požární odolnosti, tak pro požárně odolné. U svislých požárních pásů navazují na krajní protipožární sloupek příčníky a výplně bez požární odolnosti naprosto plynule. U vodorovných požárních pásů musí být parapetní část s požární odolností kotvena ke stropní desce tak, aby při zhroucení požárně neodolných částí zůstala ve své pozici, a odolala požáru po stanovenou dobu.
  Parapetní požární předěl v LOP musí být vyzkoušen a certifikován pro dané použití a odolnost. V objektech, kde je použito stabilní hasicí zařízení (SHZ), není nutné tvořit vodorovné požární pásy. Potom může být průběžný LOP bez požární odolnosti. Ovšem utěsnění spáry mezi stropní deskou a vnitřním lícem LOP je z hlediska požární ochrany posuzováno jako součást stropní desky a musí splňovat minimální požární odolnost, aby nedošlo k prohoření spárou dříve, než dojde k destrukci LOP. Řešení napojení stropní desky na LOP musí být certifikováno, nebo podloženo expertním posudkem.

  Autor: Ing. Roman Šnajdr
  SIPRAL a.s., člen TK ČKLOP

  Jedná se o ukázku článku ze Sborníku ČKLOP 2017. Více info
  zde.

 

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech