Nacházíte se: Lehké obvodové pláštěNová norma pro lehké obvodové pláště

Nová norma pro lehké obvodové pláště

Lehké obvodové pláště / Publikováno 2016-09-01

Co je nového v revidované normě EN 13830:2015

Článek je výtahem prezentace z konference Rosenheim Window & Facade 2016 a je otištěn se souhlasem společnosti ift Rosenheim GmbH.

Produktová norma EN 13830:2003 je aktuálně platná evropská harmonizovaná norma pro lehké obvodové pláště. Testování a značení příslušných výrobků se řídí Nařízením o stavebních výrobcích.

V tomto kontextu nemá požární odolnost lehkých obvodových plášťů žádnou relevanci. Revidovaná norma EN 13830:2015 již byla publikována národními standardizačními orgány, stále se však čeká na její harmonizaci Evropskou komisí.

Nová verze je mnohem komplexnější, než stále platná verze z roku 2003. Revidovaná norma byla reorganizována a obsahuje některé nové požadavky.

Přibližně polovinu normy tvoří přílohy, které pokrývají záležitosti, jako jsou aplikace eurokódů na konstrukční návrhy, seismická odolnost, což je problematika, jež byla dosud v Evropě opomíjena, nebo pořizování, příprava a instalace vzorků pro zkoušení odezvy na požár.

Kromě izolace zvuku šířeného vzduchem je nově specifikována izolace vůči kontaktnímu přenosu zvuku ve svislém a vodorovném směru.

Návrh a výpočet tepelné izolace do velké míry závisí na vyzařovacích vlastnostech zasklení. Z tohoto důvodu byly zahrnuty parametry související s propustností pro sluneční záření (solární faktor, hodnota g) a prostupem světla (τ) průhledných a průsvitných systémů zasklení.

Menší, ale významnou změnou bylo odstranění absolutních limitů pro deformace v důsledku vlastní hmotnosti a zatížení větrem. V důsledku toho platí pouze relativní limity deformací. V této prezentaci jsou popsány hlavní změny v normě EN 13830:2003, možný další vývoj a jejich dopad na značení CE.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech