Konference POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH DOMŮ - regenerace bytových domů, podpora bydlení


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 
ČKLOP 
KZPS 
SPS 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 
si Vás dovolují pozvat na konferenci
 
POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH DOMŮ - regenerace bytových domů, podpora bydlení

 Zaměřeno na:
Třetí odborná konference navazuje na již proběhlé ročníky a bude  se zabývat především základními požadavky k zajištění kvality vnitřního prostředí větráním. Úkolem větracího systému, ať už přirozeného nebo nuceného, je zajistit hygienické požadavky. V tomto ohledu se v obytném prostředí jedná především o odvod škodlivin z větraného prostoru. 

Větrání obytných budov nemá vliv pouze na energetickou náročnost, ale rovněž na zdraví osob a v případě nevhodného řešení může dojít k trvalému poškození zdraví i hmotným škodám na majetku. Vedle zdravotních hledisek, nabízí větrání i nástroje na zvýšení kvality vnitřního prostředí – tepelnou pohodu, pocit čistoty ovzduší a komfortnější bydlení. 

Cílem konference je ukotvení základních požadavků na větrání v rámci rekodifikace stavebního práva.
 
Určeno pro:
projektanty, bytová družstva, SVJ, Krajské hygienické stanice, investory, školy (ředitele), města (starostové + úředníci staveb. odb.)
 
Organizační garant:
Ivana Zdráhalová, tel.: 602729781, e-mail: zdrahalova@abf-nadace.cz
 
Přednášející:
Ing. arch. Jan Fibiger, Ing. Jiří Klíma MMR,  Ing. Jan Klečka  - ČKAIT, Doc. Ing. Vladimír Zmrhal - ČVÚT, Ing. PhD. Jiří Karásek – Seven,  prof. Kabele - ČKAIT, Ing. Jiří Petlach – ČKAIT, 

Obsah:
Regenerace panelových budov v souvislosti s větráním – zástupce MMR
Rekodifikace stavebního zákona rozsah dokumentace a obecné technické podmínky - člen expertního sboru MMR
Energetická náročnost budov a pohoda vnitřního prostředí - ČVUT
Situace bytových domů, jejich regenerace a nová výstavba - zástupce  BD,  zástupce SEVEn
Závady vzniklé neřešením nebo špatným návrhem větrání – zástupce SPS
Správný přístup k větrání  - zástupce ČVUT  FS - Ústav techniky prostředí
Příklady konkrétních řešení – ČVU  FS - Ústav techniky prostředí
Navrhování zdravého prostředí v obytných prostorách, ČKAIT
Finanční podpora pro bytovou výstavbu zohledňující větrání  při regeneraci – zástupce SFŽP a SEVEn
Praktická ukázka – výstava výrobků??
Kontakt: Ivana Zdráhalová, 224229617; 602729781; zdrahalova@abf-nadace.cz

Plánujete se zúčastnit?

Registrace nového účastníka

Datum a místo konání

od 05. 03. 2019, 9:00 - 16:00

do 05. 03. 2019

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 31, Praha 1

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech