Konference: Rekonstrukce a provoz bytových domů


4. ročník konference portálu TZB-info pro družstva, SVJ, správce, techniky a projektanty

Témata konference:

  • Nástavby a přístavby bytových domů, technologie, legislativa, energetické požadavky
  • Zateplování již v minulosti zateplených domů, technologie, limity z hlediska ochrany živočichů
  • Vývoj materiálů a cen, ceny práce, současný trh
  • Nabíjecí stanice ve stávajících BD, koncepce, výše investice
  • Financování regenerace, rozpočtování SVJ, úvěry, dotace

Hlavní témata konference vznikají nejen na základě dotazů a diskusí z minulého ročníku a z diskusí čtenářů na TZB-info, ale pro bytové domy se blíží důležitá změna v dotační podpoře.

V roce 2021 přechází administrace dotací z IROP z MMR pod MŽP, kde na jaře bude podpora bytových domů zahrnuta do nástupnického programu NZÚ. Cílem MŽP je kontinuálně dotační titul převzít, aby nevznikla mezera v přijímání přihlášek a realizací dotací. Není důvod nic razantně měnit, přesto se počítá se změnami, které jsou nyní ve fázi úvah, nicméně v listopadu budou již prodiskutovány v rámci programu a diskuse na ně určitě dojde.

V rámci nástupnického programu NZÚ může být jednodušší administrativa a flexibilnější pravidla než strukturální fondy. Je otázka bonusů, které zná NZÚ a IROP je nemohl využít, například bonusů k určitým materiálům apod. MŽP chce podpořit více komplexní projekty, možnost kombinace energetických úspor a hospodaření s dešťovou vodou, aby se to nemuselo dělat ve dvou programech a žadatel měl jednu přihlášku. Chce také razantně vstoupit do projektové přípravy, protože určitou bariérou pro některé žadatele je to, že nemají vstupní kapitál na projektovou přípravu. To je podpora na menší studie a energetické bilance jako vstupní hodnocení, zda ten objekt je vůbec vhodný na rekonstrukci, zda je to realizovatelné vzhledem k podporovaným opatřením. MŽP tuto cestu vidí jako užitečnou, nemuselo by se to vázat na podmínku další dotace, byla by to nezávislá podpora směrem ke klientům. Uvažuje se o podpoře dofinancování. Podpora na velice nízký úrok by umožnila dělat opatření najednou. Je prostor i pro elektromobilitu, tj. dobíjecí infrastrukturu. Je tu několik možností, jak NZÚ zatraktivnit a jak ji dál přiblížit lidem.

Plánujete se zúčastnit?

Registrace nového účastníka

Datum a místo konání

od 11. 11. 2020, 9:00 - 16:30

do 11. 11. 2020

ČVÚT, Masarykova kolej
Praha 6 - Dejvice

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech