Nacházíte se: Kontrola kvality a provedení, doklady o vlastnostech výrobkůKontrola přesnosti a správnosti osazení výplní otvorů

Kontrola přesnosti a správnosti osazení výplní otvorů

Kontrola kvality a provedení, doklady o vlastnostech výrobků / Publikováno 2018-11-20

Pro zabudování výplní stavebních otvorů – oken a vnějších dveří – platí norma ČSN 74 6077 [*]. Před zadáním do výroby a samotnou montáží musí být, nejlépe smluvně, stanovena odpovědnost za:
• určení rozměrů rámů výplní otvorů;
• stanovení polohy zabudování výplní otvorů;
• návrh ukotvení a utěsnění připojovací spáry;
• přípravu stavebního otvoru;
• finální dokončení vnějších a vnitřních povrchů ostění.

Výrobní rozměry oken a vnějších dveří se stanoví:

  1. na základě projektové dokumentace, kdy je nutné, aby realizátor stavby zajistil v požadované přesnosti a kvalitě přípravu stavebních otvorů, a dodavatel výplní otvorů stanovil rozměry v souladu s návrhem provedení připojovací spáry – (viz článek 4.4.3 - Sborník ČKLOP 2017).
  2. zaměřením stavebních otvorů na stavbě se zohledněním tolerancí (podle článku 4.4.5.2 - Sborník ČKLOP 2017). Při zaměření se musí zohlednit požadovaná výška zabudování vzhledem k čisté podlaze, což platí především pro zaměření otvorů pro dveře.
  3. dohodou mezi stavebníkem (objednatelem) a dodavatelem, kdy je za výrobní rozměry plně odpovědný objednatel, který musí zajistit správné provedení stavebního otvoru.


Objednatel, nebo jím pověřená osoba, si stanoví s dodavatelem kontrolní plán, který by měl obsahovat nejméně tyto body:
• kontrola výrobků před montáží – soulad s objednávkou;
• kontrola provedení osazení a kotvení před uzavřením připojovací spáry;
• kontrola utěsnění připojovací spáry před dokončením finálních povrchů ostění;
• kontrola funkce otevíravých prvků výplní otvorů.

Přesnost zabudování
Přesnost zabudování výrobku je stanovena v normě [*]. Tolerance a odchylky zabudovaného výrobku jsou popsány v kapitole 4 - Sborník ČKLOP 2017.
Správné provedení připojovací spáry
Požadavky na provedení připojovací spáry stanoveny normou [*] a popsány v kapitole 4 publikace Sborník ČKLOP 2017.

[*] ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

Autor: Ing. Roman Šnajdr
SIPRAL a.s., člen TK ČKLOP


Jedná se o ukázku článku ze Sborníku ČKLOP 2017. Více info zde.

Nejnovější z rubriky

Hlavní zákony a předpisy

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech