Nacházíte se: NormyPříprava revize normy ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

Příprava revize normy ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

Normy / Publikováno 2016-10-15

ČK LOP v roce 2013 díky spolupráci členů technické komise připravila upravený a doplněný text původní TNI 74 6077 a v dubnu 2014 vyšla technická norma stanovující požadavky na montáž oken a vnějších dveří. Mezi odborníky a specialisty na problematiku byla tato norma přijata s kladným ohlasem.

To, že bylo vytvoření normy správným činem se potvrzuje hojnými odkazy v odborném i firemním tisku. Je velmi uspokojivé, že si norma našla cestu i mezi projektanty a ke svědomitým realizačním firmám.

Po více jak dvou letech „zkušebního“ provozu nasbíral autor normy mnoho podnětů a připomínek k stávajícímu textu.

Proto se ČKLOP dohodla s ÚNMZ na zpracování revize této v praxi velmi používané normy.

V revizi by neměly být měněny žádné zásadní stávající požadavky na zabudování oken a vnějších dveří. Cílem revize je upřesnit několik stávajících dílčích informací, které se během používání normy ukázaly jako nepřesné nebo zastaralé.

Hlavním cílem revize je doplnění několika nových článků, které výrazně rozšíří použití normy a  budou významným přínosem pro všechny zúčastněné stavebního procesu.

Doplněna budou tato témata:

  • principy zabudování dvojitých  (špaletových) oken;
  • způsoby provedení napojovacích spar pásových oken;
  • správné řešení prahů vnějších dveří včetně provedení hydroizolace;
  • kotvení „francouzských“ oken s integrovaným zábradlím;
  • montáž vnějších parapetů.

V revizi se autor také pokusí stanovit jasnější kritéria pro použití výplňové pěny jako jediného materiálu.

Půjde-li vše podle plánu, měla by se revidovaná norma dostat odborné veřejnosti do ruky v polovině roku 2017.

Autor: Ing. Roman Šnajdr
SIPRAL a.s., člen TK ČKLOP

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech