Nacházíte se: NormyNová ČSN EN 12608-1:2016

Nová ČSN EN 12608-1:2016

Normy / Publikováno 2016-10-10

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody – Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy

Evropská norma EN 12608 „Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody“ se nově bude skládat z následujících částí:

 • Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy
 • Části 2: Profily z PVC-U s laminovanými (kašírovanými) fóliemi (připravuje se)
 • Části 3: Profily z PVC-U s koextrudovanou barevnou vrchní vrstvou (připravuje se)
 • Části 4: Profily z PVC-U s lakovaným povrchem (v přípravě).


Dosud byla vydána část 1, vydání dalších tří částí se připravuje.

Tato norma (Část 1) platí v ČR  od září 2016 a nahrazuje do té doby platnou ČSN EN 12608:2003.

Do soustavy českých technických norem byla jako ČSN EN 12608-1:2016 zavedena nejprve v anglické jazykové verzi, český překlad je již zpracován a česká jazyková verze se připravuje k vydání (stav: listopad 2016).

 

Předmět normy:
Tato evropská norma stanovuje klasifikaci, požadavky a zkušební metody pro profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) se světlými povrchy určené pro použití při výrobě oken a dveří.

Tato norma platí pro profily z PVC-U s barevnými souřadnicemi změřenými na viditelných površích, a to následovně:

 • L* ³ 82 (barevná souřadnice Y ³ 60);
 • -2,5 £ a* £ 5;
 • -5 £ b* £ 15.

POZNÁMKA:  Profily vyrobené z PVC-U materiálů s vyztužením (např. skleněná vlákna) nejsou součástí tohoto předmětu normy.

 

Hlavní změny ve srovnání s předchozí verzí normy jsou:

 • změna struktury definic (obecně, profil, geometrie a materiál);
 • přepracování definic vlastního regenerovaného (dříve regenerovatelného) materiálu (3.4.5) a cizího regenerovaného (dříve regenerovatelného) materiálu (3.4.6);
 • doplnění nového materiálu (čistý materiál neodolný proti UV záření);
 • přepracování tabulky 1, která definuje klasifikaci klimatických zón v Evropě; (oprava chyby v EN 12608: 2003);
 • doplnění třídy (žádný ukazatel není stanoven) pro klasifikaci odolnosti proti proražení hlavních profilů pomocí padajícího závaží (tabulka 2);
 • kompletní přepracování 5.1, uvádějící požadavky na materiály, kterými se popisuje rozdíl mezi čistým materiálem odolným proti UV záření (5.1.1), čistým materiálem neodolným proti UV záření (5.1.2) a regenerovanými (dříve regenerovatelnými), recyklovanými (dříve recyklovatelnými) materiály a přírodním materiálům neodolným proti UV záření (5.1.3) s doplněním tabulky 4, která definuje použití povolená v závislosti na typu materiálu);
 • přepracování zkoušky rázové houževnatosti Charpy hlavních profilů (5,8); zavedení závislosti na třídách tloušťky stěny;
 • přepracování metod pro stanovení barevných souřadnic (6.5);
 • doplnění nového článku 6.4 pro stanovení tloušťky koextrudované vrstvy;
 • doplnění požadavku na jednotlivé hodnoty teploty měknutí dle Vicata (A.4.1);
 • doplnění požadavku na jednotlivé hodnoty modulu pružnosti v ohybu (A.4.2);
 • doplnění požadavku na jednotlivé hodnoty rázové houževnatosti v tahu (A.4.3);
 • vypuštění rázové houževnatosti Charpy z přílohy A (materiálové charakteristiky);
 • redakční úprava celého dokumentu a aktualizace citovaných normativních dokumentů.

 

Autor: Ing. Jindřich Kalda
zástupce ČKLOP v TNK 60

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech