Nacházíte se: Fasády a zatepleníKolik jsme skutečně připraveni investovat do našich budov?

Kolik jsme skutečně připraveni investovat do našich budov?

Fasády a zateplení / Publikováno 2016-10-10

Proč není snížená energetická náročnost jedinou odměnou za vyšší náklady na stavbu?

Článek je výtahem prezentace z konference Rosenheim Window & Facade 2016 a je otištěn se souhlasem společnosti ift Rosenheim GmbH.

Studie Německé oborové iniciativy pro úspory energie (DENEFF) zkoumala, do jaké míry se od roku 1992 do současnosti změnily náklady na výstavbu nového půldomu s ohledem na stále přísnější zákonné požadavky upravující problematiku energetické účinnosti. Jako referenční rok pro úpravu cen byl použit rok 2014. Do hodnocení byly zahrnuty obvodové stěny, střecha, okna a oběhové čerpadlo topné soustavy a zároveň byly zohledněny náklady na budovu jako celek. Cílem bylo umožnit porovnání investičních nákladů a měsíčních provozních nákladů těchto komponent i samotné budovy za určené období.

Studie ukázala, že investiční náklady dobře vyprojektované novostavby (po úpravě cen) se od roku 1990 téměř nezměnily, zatímco měsíční provozní náklady (včetně nákladů na energie) u současných/budoucích novostaveb klesají, nebo lze jejich pokles očekávat. Upravené investiční náklady na střechu, okna a obvodové stěny s různými úrovněmi požadavků od let 1990/1994 nevzrostly. U vysoce úsporných řešení přesahujících zákonem vyžadované standardy investiční náklady dokonce poklesly, což platí zejména v případě oken. Za vynaložené prostředky tak dostanete úspornější výrobky, než tomu bylo v minulosti.

Výsledky studie kontrastují s často zmiňovaným přesvědčením, že vyšší nároky na energetickou náročnost „vedou k nárůstu nákladů“. Zároveň je zapotřebí zvážit, proč myšlenka „návratnosti“ investice ve vztahu k energetické náročnosti budov hraje tak významnou roli a do jaké míry je odůvodněná vzhledem k dalším výhodám, které úsporné budovy nad rámec nižších nákladů na energie nabízejí – například lepší tepelný komfort. Bylo by dobré, pokud bychom se dokázali vyváženě zamyslet a diskutovat o problematice toho, jakou hodnotu získáme za prostředky investované do budov – a to nejen proto, že myšlenka „finanční výhodnosti“ výrobků je pro kupce spotřebního zboží pouze vedlejší.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech