Nacházíte se: Fasády a zatepleníTermografie – nic zajímavého do fotoalba

Termografie – nic zajímavého do fotoalba

Fasády a zateplení / Publikováno 2016-09-25

Ověřování kvality tepelně izolačních vlastností oken a fasád

Článek je výtahem prezentace z konference Rosenheim Window & Facade 2016 a je otištěn se souhlasem společnosti ift RosenheimGmbH.

Termografi e je metoda pro bezkontaktní měření rozložení teploty na povrchu stavebního prvku. Všechny předměty teplejší než -273,15 °C (absolutní nula) vyzařují v důsledku pohybu jejich molekul elektromagnetické záření. Tento druh elektromagnetického záření, jež je známé pod názvem „tepelné záření“, není lidským okem viditelný, neboť se nachází v infračervené části elektromagnetického spektra. Principem termografi e je přeměnit toto – obvykle neviditelné – infračervené záření na viditelné. Toho lze dosáhnout pomocí infračervené kamery.

Vysoce kvalitní termogramy lze pořídit pouze tehdy, jsou-li splněny určité důležité podmínky měření. Pro dosažení smysluplného termálního obrazu okna – a v zásadě jakéhokoliv stavebního prvku – musí být průtok tepla daným komponentem pokud možno konstantní, a to po co nejdelší dobu. Moderní kamery pro termální zobrazování jsou – a zejména v kontextu stavební fyziky musí být – schopny detekovat teplotní rozdíly v řádu setin stupně celsia. Pro dosažení kvalitních termálních obrazů jsou navíc zapotřebí dostatečné odborné znalosti. Kromě znalosti stavební fyziky jsou zapotřebí i odborné znalosti fyziky záření. Bez těchto znalostí je termogram pouze zajímavým obrázkem.

Doporučuje se pořizovat termální záběry oken jak zevnitř, tak zvenku. Rychlý termogram pořízený „za chůze“ není ani zdaleka postačující pro vytvoření smysluplných závěrů o stavebně-fyzikálních vlastnostech daného okna. Často není možné přesně stanovit vlivy okolního prostředí, takže i malá chyba v nastavení parametrů měření může vést k velkým odchylkám v konečných výsledcích měření. Termogramy oken – zejména za účelem kontroly jejich vzduchotěsnosti – mohou obvykle poskytnout dostatečnou úroveň detailu pouze v případě, že je známý také rozdíl tlaků. Termografi i lze využít i pro tepelné hodnocení izolačních vlastností rámů a skel oken.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech