Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.


informace o členovi

Název firmy: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.


Kontaktní osoba: Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, tel.: +420 286 019 418


Webové stránky: http://www.tzus.cz/


Sídlo firmy: Prosecká 811/76A, 190 00 Praha 9


Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.), je největší zkušební a certifikační organizací v České republice

v oblasti posuzování shody stavebních výrobků, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v této i jiných oblastech, významný partner výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních i mezinárodních organizací, aktivní účastník procesu tvorby technických předpisů a norem.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech