Ing. Petr Kučera, CSc.


informace o členovi

Název firmy: Ing. Petr Kučera, CSc.


Kontaktní osoba: Ing. Petr Kučera, CSs., +420 602 315 177


Webové stránky: http://


Ředitel akreditovaného certifikačního orgánu pro výrobky č. 3048, vedoucí Autorizované osoby 212; Oznámeného subjektu 1390, vedoucí subjektu pro technické posuzování TAB, soudní znalec v oboru stavebnictví, certifikovaný evropský znalec pro vady a poruchy staveb, certifikovaný auditor jakosti, energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, zkoušení a diagnostika staveb, autorizovaný inženýr v oboru energetické auditorství, předseda Svazu zkušeben pro výstavbu,vícepresident EUROLAB CZ, předseda správní rady ČIA.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech