Nacházíte se: Požární bezpečnostPožární bezpečnost - obecně

Požární bezpečnost - obecně

Požární bezpečnost / Publikováno 2019-01-13

Požární bezpečnost je souhrn organizačních, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru, nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku, v případě vzniku požáru, a k zamezení jeho šíření.

Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru:

  • požární prevence – je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých požárů;
  • požární represe – účinné zdolávání požárů.

Oblast požární prevence řeší požární bezpečnosti staveb jako souhrn opatření, která zajišťují, aby v případě požáru:
byla po stanovenou dobu zachována nosná funkce konstrukce, prokazuje se její požární odolností;
byl omezen rozvoj a šíření ohně a kouře, dělením objektu na požární úseky;
bylo zamezeno šíření požáru na okolní stavby vytvářením odstupů mezi sousedními objekty;
osoby a zvířata mohly opustit stavbu, únikové cesty zaručí po požadovanou dobu bezpečnost a umožní osobám opustit stavbu;
byla zajištěna bezpečnost záchranných jednotek, v projektu vytvořit podmínky pro účinný a bezpečný zásah záchranných jednotek.

Požadavky na požární konstrukce zabudované do objektu a celkové požárně bezpečnostní řešení stavby musí definovat projektant.

Autor: Ing. Roman Šnajdr
SIPRAL a.s., člen TK ČKLOP

Jedná se o ukázku článku ze Sborníku ČKLOP 2017. Více info zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech