Nacházíte se: Požární bezpečnostPožadavky na požární bezpečnost

Požadavky na požární bezpečnost

Požární bezpečnost / Publikováno 2019-01-15

Požadavky na stavební výrobky, konstrukce a objekty, z hlediska požární bezpečnosti staveb, jsou uvedeny v technických normách a příslušných předpisech:

  • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
    Upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních objektů v ČR,
  • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty,
  • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty,
  • ČSN EN 16034 Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti,
  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění Vyhlášky č. 221/2014 Sb.,
  • Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří,
  • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

Zajištění požární bezpečnosti
Požární bezpečnost staveb je zajišťována:

Pasivní požární ochranou

• požární odolnost konstrukcí nosných, dělicích a obalových

• dělení na požární úseky

Aktivní požární ochranou
(požárně bezpečnostní zařízení a opatření)

• stabilní hasicí zařízení

• elektrická požární signalizace

• zařízení pro odvod kouře a tepla

• zařízení pro potlačování výbuchu

• zařízení pro dálkový přenos

• jednotky hasičského záchranného sboru


Požární vlastnosti výrobků a konstrukcí
Pro vhodné použití konkrétních stavebních výrobků a konstrukcí, které mohou mít vliv na požární bezpečnost staveb, je nutné znát jejich požární vlastnosti, případně takové výrobky podrobit klasifikaci.

Požárními vlastnostmi výrobků jsou:
• Reakce na oheň
• Požární odolnost a kouřotěsnost
• Chování střech vystavených vnějšímu požáru
• Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
• Odkapávání hmot

Tímto tématem se dále zabývá autor celého článku Ing. Roman Šnajdr v publikaci ČKLOP Sborník 2017. Více k obsahu zde.
 

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech