Nacházíte se: Požární bezpečnostStátní požární dozor

Státní požární dozor

Požární bezpečnost / Publikováno 2019-01-14

Státní požární dozor

Výkon státní správy HZS (hasičských záchranných sborů) krajů na úseku požární ochrany při územním a stavebním řízení usměrňuje a koordinuje Ministerstvo vnitra, generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01, Praha 414.

Hasičské záchranné sbory krajů vykonávají funkci státního požárního dozoru, a jsou orgány státní správy na úseku požární ochrany.

Státní požární dozor posuzuje projektovou dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení, dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, apod., v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby. Zajišťuje i další činnosti ve smyslu Zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. [86], o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Autor: Ing. Roman Šnajdr
SIPRAL a.s., člen TK ČKLOP

Jedná se o ukázku článku ze Sborníku ČKLOP 2017. Více info zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech