Nacházíte se: Okna a dveřeVýměna oken v centru národních plánů obnovy budov a jejich odolnosti

Výměna oken v centru národních plánů obnovy budov a jejich odolnosti

Okna a dveře / Publikováno 2021-03-04

Eurowindoor vydal dokument, ve kterém informuje o zásadním významu projektu zaměřeného na renovace bytového fondu v rámci celé Evropy. Dokument je zveřejněn v rámci celé Evropy a ČKLOP Vám přináší jeho český překlad.

 

OBNOVA OKNA 
Klíč pro oživení EU a naplňování cílů klimatické neutrality

Výměna oken se svými dopady a vlivem dotýká všech průmyslových odvětví, která tvoří European Green Deal. Je nezbytné uskutečnit renovační vlnu a umožnit udržitelnou obnovu stavebního sektoru. Zavedením opatření na podporu výměny oken mají národní plány obnovy a odolnosti budov potenciál zajistit dlouhodobé úspory energie a snížení emisí CO2 směrem ke klimatické neutralitě. Zvýšení rychlosti a kvality výměny oken také přinese občanům EU lepší vnitřní komfort a vytvoří tisíce místních pracovních míst ve strategickém řetězci hodnot.

Okenní sektor je připraven zapojit se do dialogu s vnitrostátními orgány a je ochoten navrhnout plány na podporu dodatečného vybavení oken. V závislosti na národních kontextech a již existujících systémech lze navrhnout několik politických nástrojů, od výstavby sociálního bydlení až po daňové úlevy.

Kromě podpory trhu jsou zúčastněné strany přesvědčeny, že jakýkoli plán podpory musí být spojen s minimálními kritérii energetické náročnosti, aby bylo zajištěno, že instalované produkty přinášejí úspory energie a snižování produkce CO2, což pomáhá v boji proti změně klimatu.  

 
GENEROVÁNÍ DLOUHODOBÝCH ÚSPOR ENERGIE A PŘESUN KE KLIMATICKÉ NEUTRALITĚ
Efektivní plán na dovybavení oken ve stárnoucích budovách je opatřením šetrným ke klimatu, které představuje klíčový prvek udržitelného a ekologického plánu obnovy.

Jak prokázalo několik studií, zvýšení míry výměny oken může snížit předpokládanou spotřebu energie a související emise CO2 z našich budov. Protože okna zůstávají v budovách 40 až 50 let, úspory CO2 budou dlouhodobé a kumulativní

Stanovení zvláštního plánu pro výměnu oken s jednoduchým zasklením a oken s dvojitým zasklením adekvátně specifikovanými vysoce výkonnými řešeními je nepostradatelným opatřením pro hospodářské oživení. Je to také dobrý způsob, jak posílit renovaci budov a dosáhnout energetických a klimatických plánů v souladu se závazky EU. Dekarbonizace budov v EU vyžaduje jednak snížení energetických požadavků zlepšením energetické náročnosti stávajícího pláště budov a aplikací obnovitelných zdrojů energie pro zbývající energetické potřeby. Upřednostňování renovace obvodového pláště budovy postupnou výměnou neúčinných oken je plně v souladu se zásadou „Energetická účinnost na prvním místě“. 


UDĚLAT VÝZNAMNÝ ROZDÍL V KVALITĚ ŽIVOTA LIDÍ
V nejistých dobách občané často hledají uklidnění, další pohodlí a „bezpečné“ investice, pokud si mohou dovolit investovat. Vylepšení vašeho domu a majetku instalací vysoce výkonných oken nebo dokonce oken v kombinaci s funkcemi inteligentních budov vygeneruje větší hodnotu nemovitosti, větší bezpečnost a pohodlnější, zdravější vnitřní prostor: vyšší komfort, který odpovídá dnešním očekáváním spotřebitelů.

Politická opatření, která podpoří dovybavení oken, proto budou pravděpodobně obyvateli dobře přijata a použita za předpokladu, že neexistují žádné překážky, které by bránily jejich použití. Tato opatření jsou srozumitelná, konkrétní a lze je zpřístupnit většině, přičemž reagují na přání občanů po zlepšení kvality života.
Nízkou důvěru spotřebitelů je třeba překonat pomocí jasných a podpůrných vnitrostátních a evropských politik. S odpovídajícím plánem a následnou finanční podporou na dovybavení oken lze zrušit investiční bariéry a tím podpořit průmysl plochého tabulového skla a oken.

PODPOROVAT OBNOVU V ZÁSADNÍM SEKTORU EKONOMIKY EU
Hodnotový řetězec oken, který je tvořen malými a středními podniky i většími firmami, je strategický pro udržitelnou budoucnost stavebního průmyslu. Aby se tomuto odvětví dařilo a s přihlédnutím k obtížím způsobeným krizí COVID 19, je nezbytné podporovat trh s výměnou oken. Je třeba, aby národní plány obnovy obsahovaly opatření stimulující spotřebitele k výměně svých oken. Očekává se, že úroveň poptávky v příštích letech zůstane nízká, pokud národní plány obnovy nepřidělí příslušné finanční zdroje na renovaci budov a výměnu oken. 


ENERGETICKÁ BILANCE K UPŘENOSTNĚNÍ VYSOCE VÝKONNÝCH OKEN

Hlavními funkcemi oken a prosklených fasád je propouštění denního světla do budov a zajištění vizuálního spojení s vnějším prostředím. Vysoce výkonné okenní produkty jako prvky obvodového pláště budovy přímo přispívají k energetické účinnosti budov. Vnitrostátní požadavky se však příliš často zaměřují na izolaci, zatímco jiné aspekty jsou stejně důležité. Patří mezi ně solární zisky zajišťující pasivní vytápění v zimě nebo přirozené větrání zajišťující pasivní chlazení v létě.

Z tohoto důvodu nemůže být posouzení energetické náročnosti oken založeno pouze na izolačních vlastnostech, tj. na prostupu tepla (hodnotě U), protože nebere v úvahu podstatný energetický dopad solárních tepelných zisků. Aby bylo zajištěno řádné vyhodnocení energetické náročnosti oken, je třeba vzít v úvahu tepelné zisky (hodnota g) a porovnat je s tepelnými ztrátami (hodnota U a infiltrace vzduchu), aby se minimalizovala potřeba tepla a omezila potřeba chlazení.

S globálním oteplováním roste poptávka po energii a přechází se od vytápění k větším potřebám chlazení. Přístup energetické bilance zohledňuje solární zisky z oken; bere v úvahu jak volné solární tepelné zisky během topné sezóny, tak i technologie prevence přehřátí během chladicí sezóny, ať už jde o dynamické solární stínění, dynamické zasklení, solární regulační sklo, ventilační chlazení nebo jiné.  


 

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech