Okna a dveře

Výměna špaletových oken – problém, který je vidět

Okna a dveře / Publikováno 15.06.2023

Článek přináší pohled založený na zkušenostech a poznatcích z realizací výměn oken, a to jak soudobých, tak historických. Upozorňuje na úskalí a nečekané momenty, které se při opra...

Kontrola přesnosti a správnosti osazení výplní otvorů

Okna a dveře / Publikováno 15.06.2022

Výňatek z článku, který je součástí kapitoly č. 6 ve Sborníku ČKLOP 2021.

Okna ve formě zábradlí podle ČSN 74 3305

Okna a dveře / Publikováno 10.04.2022

Norma ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí se vztahuje také na okna s nízkým parapetem a na prosklené výplně stavebních otvorů sahající od podlahy po strop. Ačkoliv jsem se jako autor sna...

Okna historických budov - odvrátíme poslední zvonění?

Okna a dveře / Publikováno 28.04.2021

V letošním roce zahájil Dřevařský ústav poradenskou a konzultační činnost pro všechny, kdo se potýkají s problémy s okny při rekonstrukcích a opravách historických budov. Tuto činn...

Výměna oken v centru národních plánů obnovy budov a jejich odolnosti

Okna a dveře / Publikováno 04.03.2021

Eurowindoor vydal dokument, ve kterém informuje o zásadním významu projektu zaměřeného na renovace bytového fondu v rámci celé Evropy. Dokument je zveřejněn v rámci celé Evropy a Č...

Směrnice o metodách a možnostech posuzování vad otvorových výplní z plastových profilů

Okna a dveře / Publikováno 20.05.2020

ČKLOP připravuje vydání směrnice, která by se měla týkat problematiky reklamací dodávek oken a dveří, zejména v oblasti neoprávněných nároků a nesprávných metod hodnocení kvality o...

Problematika zjišťování nefunkčnosti otvorových výplní

Okna a dveře / Publikováno 17.08.2018

Problematika zjišťování nefunkčnosti otvorových výplní je natolik důležitá a aktuální, že Česká komora lehkých obvodových plášťů vydává k tomuto tématu své stanovisko....

Řešení oken a fasád - Škody způsobené vlhkostí a analýzy v praxi

Okna a dveře / Publikováno 14.10.2016

"Certifikace" požárně odolných otvorových výplní

Okna a dveře / Publikováno 05.10.2016

Koncem roku 2016 čekají výrobce, dovozce a distributory požárně odolných oken, dveří a vrat poměrně zásadní změny předpisů související s tzv. uváděním na trh těchto výrobků. ...

Revize Směrnice o energetické náročnosti budov: využití potenciálu oken

Okna a dveře / Publikováno 21.09.2016

Od své novelizace v roce 2010 Směrnice o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD) přispěla ke snížení energetické náročnosti budov v Evropě a...

Konstrukční návrh plastových komponent - Použití předstěnových instalačních systémů

Okna a dveře / Publikováno 14.09.2016

Návrat ke starým řešením - Hodnocení kondenzace ve špaletových dvoudílných oknech

Okna a dveře / Publikováno 13.09.2016

Prohlášení o vlastnostech na okna do staveb, která jsou kulturní památkou

Okna a dveře / Publikováno 15.06.2016

Co mají společného kolejnice a plastová okna?

Okna a dveře / Publikováno 04.05.2012

Z médií jsme se dozvěděli opět jednu poplašnou zprávu. Na internetu, v novinách , dokonce i v televizi nám bylo sděleno, že do republiky dorazila vlna tak silných mrazů, až praskaj...

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech