Nacházíte se: Okna a dveřeKonstrukční návrh plastových komponent - Použití předstěnových instalačních systémů

Konstrukční návrh plastových komponent - Použití předstěnových instalačních systémů

Okna a dveře / Publikováno 2016-09-14

Článek je výtahem prezentace z konference Rosenheim Window & Facade 2016 a je otištěn se souhlasem společnosti ift Rosenheim GmbH.

Plastové komponenty dosud nebyly kromě zvláštních případů přijímány jako konstrukční prvky stavebních konstrukcí. Jako příklad těchto výjimek lze uvést plastové kotvy rámů či plastové prvky sloužící k přerušení tepelného mostu u hliníkových fasád. V současnosti se objevují tendence rozšířit oblast použití (často skelnými vlákny vyztužených) plastových materiálů v konstrukčních prvcích. Z tohoto důvodu organizace Bau-Überwachungsverein (Asociace pro stavební dozor) zveřejnila směrnici „Nosné plastové komponenty – návrh/dimenzování/konstrukce“. Tento dokument byl připraven ve spolupráci s Verband der Prüfingenieure (Asociací kontrolních inženýrů) v souladu s eurokódy a v současnosti představuje nejmodernější, byť dosud ne uznávaná technologická pravidla.

V posledních letech začínají vstupovat do hry nové aplikace pro nosné plastové materiály, a to zejména v důsledku instalace oken před nosné stěny, což je detail, který je výhodný ze stavebně-fyzikálního hlediska, ale nepříznivý z hlediska konstrukčního. Montážní rámy vyrobené z materiálu Purenit pohlcují síly vznikající v okně i vnější síly na okno působící, tj. jeho vlastní hmotnost, zatížení větrem či dodatečná zatížení, a přenášejí je na konstrukci pláště. V těchto případech musí být součástí prováděcího projektu instalace také ověření konstrukce (Návod na instalaci (LzM) – Speciální případ 1). V případě oken tvořících bezpečnostní bariéru (Návod na instalaci (LzM) – Speciální případ 2) je tentýž doklad vyžadován také od techniků, kteří kontrolu provádějí. Pro účely této kontroly nestačí poskytnout pouze údaj o nosnosti „X kg/m“, který se často uvádí v propagačních materiálech, ale který se vztahuje pouze na sílu danou vlastní hmotností zavřeného okna.

V prezentaci jsou popsány hlavní přístupy směrnice „Nosné plastové komponenty“. Jako praktický příklad bude představen koncept konstrukčního návrhu systémů pro předstěnovou instalaci, které byly vyvinuty na základě směrnice. Bezpečný koncept tohoto přístupu týkající se vlivu dlouhodobého zatížení, teploty a prostředí na mechanické vlastnosti může být použit také pro další aplikace plastových materiálů u oken a fasád.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech