Nacházíte se: Okna a dveřeDefekty fasády v parapetní rovině okna

Defekty fasády v parapetní rovině okna

Okna a dveře / Publikováno 2024-02-03

V dnešní době jsme svědky poměrně velkého stavebního boomu dřevostaveb, a tedy i jejich zásadního zkvalitňování jak na úrovni použitých materiálů, tak propracování každého detailu. Máme dnes možnosti čerpat více než 20leté zkušenosti výstavby v České republice.

V době zhruba před 15 lety až 20 lety materiály sice byly poměrně kvalitní, ale jejich cena byla vysoká a dostupnost u prodejců občas omezená. Zároveň nebyly zkušenosti s jejich správným použitím. Realizační firmy hledaly kompromis mezi kvalitou a cenou tak, aby se klient nerozhodl pro jinou technologii výstavby. Zároveň nebyla zkušenost s kvalitou prováděných detailů. Dneska je však situace zcela opačná. Od investorů a stavebních dozorů je velký tlak na kvalitu a rychlost výstavby, a tak je využívání systémového řešení skladeb a detailů vhodné díky snížení pracnosti a také předcházení improvizace na stavbě v nejdůležitějších detailech stavby. 

Jedním z těchto detailů je řešení druhé izolační úrovně pod parapetem, v rovině pod oknem, tzv. podparapetního lůžka. Dříve se tento detail vůbec neřešil. Parapety se používaly klempířské ohýbané, v lepším případě hliníkové s plastovými koncovkami.
Mnohaleté zkušenosti ukázaly, že takovéto řešení a provedení tohoto detailu není dostatečné, a voda, která se pod konstrukci parapetu případně dostane, není schopna odtéci z konstrukce, hromadí se a začínají zde vznikat plísně, houby a následně dochází k degradaci nosné konstrukce domu. 

Parapety jsou z hlediska srážkové vody nejvíce namáhaným místem u jakékoliv fasády. Zejména na západě/severu, kde dochází nejvíce k zatékání, v menší míře pak na jižní/východní straně. V momentě, kdy je srážková voda hnána větrem se může do míst, kde jsou přechody různých povrchů, dostat srážková voda pod parapet a do nosné konstrukce mezi izolační materiál a dřevěný rám, či pod OSB desku. Zde se pak voda hromadí, narůstá vlhkost a začínají vznikat plísně, a tedy dochází k degradaci konstrukčního systému, což je viditelné většinou až v době, kdy je sanace tohoto problému rozsáhlá. Řešení, jak předcházet možnému zatečení vody a následné degradaci konstrukčního systému, je právě provádění druhé izolační úrovně pod parapetem. Možná řešení jsou různá, záleží na použitých materiálech. Je také důležité si uvědomit, že každá firma realizující dřevostavby má své vlastní know-how z hlediska nosné konstrukce, různé používané materiály, způsob výroby a montáže. Neexistuje tedy jedno správné systémové řešení pro všechny. 

Řešení, které jsme na základě mnohaletých zkušeností vyvinuli ve společnosti DOMY D.N.E.S. je založeno na komponentech od společnosti STO. Základem je podparapetní klín, který je vyroben z extrudovaného polystyrenu.

Přesně tudíž určuje spád parapetu a dává základ pro uložení podparapetního lůžka. Na vnější hraně fasády je na klín uložena plastová profilová lišta se síťovinou pro připojení fasády.

 

Na spádový klín se nalepí butylové pásky, které tvoří dno podparapetního lůžka a do rohu pod okno se přidají systémové rohy. 

 

Na spodní část přiléhajícího ostění se aplikuje páska, která bude skryta lepící stěrkou s perlinkou. Na celou fasádu se následně instaluje stěrka včetně perlinky. Po zhotovení finální stěrky se usadí do takto zhotoveného lůžka vnější parapet opatřený hliníkovými koncovými profily. Parapet je přilepen strukturálním tmelem.

 

Vzniklá spára mezi koncovkou parapetu a stěrkou je přetmelena.

Jako poslední krok je nanesení finální strukturované omítky. 

V případě, že se srážková voda dostane pod parapetní rovinu, je zamezeno jejímu dalšímu vniknutí do konstrukce a je odvedena ve spádu přes profilovou ukončovací lištu na vnější stranu fasády. 

Je nutné věnovat zvýšené úsilí provedení výše zmíněného detailu z důvodu možných škod v budoucnu, které by nebyly na desítkách či stovkách domů, ale řádově na tisících. Největším nebezpečím, počáteční neviditelnost tohoto defektu, který se projeví například bující plísní na ostění oken. Bylo by vhodné provést kontrolu staveb s nevyhovujícími detaily, zjistit, zda není zvýšená vlhkost v kontaktním zateplovacím systému pod parapetní rovinou a případně udělat odkrytí a provést sanaci. 

 

 

 

Autor článku: Tomáš Tesař, člen revizní komise ADMD a jednatel společnosti DOMY D.N.E.S. s.r.o.

Tento odborný článek je součástí obsahu Ročenky ČKLOP 2022. Náhledy Ročenek zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech