Nacházíte se: Okna a dveřeKontrola přesnosti a správnosti osazení výplní otvorů

Kontrola přesnosti a správnosti osazení výplní otvorů

Okna a dveře / Publikováno 2022-06-15

Výňatek z článku, který je součástí kapitoly č. 6 ve Sborníku ČKLOP 2021.

Pro zabudování výplní stavebních otvorů – oken a vnějších dveří – platí norma ČSN 74 6077 [20]. Před zadáním do výroby a samotnou montáží musí být, nejlépe smluvně, stanovena odpovědnost za:

 • určení rozměrů rámů výplní otvorů;
 • stanovení polohy zabudování výplní otvorů;
 • návrh ukotvení a utěsnění připojovací spáry;
 • přípravu stavebního otvoru;
 • finální dokončení vnějších a vnitřních povrchů ostění.

Výrobní rozměry oken a vnějších dveří se stanoví:

 1. na základě projektové dokumentace kdy je nutné, aby realizátor stavby zajistil v požadované přesnosti a kvalitě přípravu stavebních otvorů a dodavatel výplní otvorů stanovil rozměry v souladu s návrhem provedení připojovací spáry – viz kapitola 5.4.3; 
 2. zaměřením stavebních otvorů na stavbě se zohledněním tolerancí podle článku 5.4.5.2. Při zaměření se musí zohlednit požadovaná výška zabudování vzhledem k čisté podlaze, což platí především pro zaměření otvorů pro dveře;
 3. dohodou mezi stavebníkem (objednatelem) a dodavatelem, kdy je za výrobní rozměry plně odpovědný objednatel, který musí zajistit správné provedení stavebního otvoru.

Objednatel nebo jím pověřená osoba si stanoví s dodavatelem kontrolní plán, který by měl obsahovat nejméně tyto body:

 • kontrola výrobků před montáží – soulad s objednávkou;
 • kontrola provedení osazení a kotvení před uzavřením připojovací spáry;
 • kontrola utěsnění připojovací spáry před dokončením finálních povrchů ostění;
 • kontrola funkce otevíravých prvků výplní otvorů.

Přesnost zabudování
Přesnost zabudování výrobku je stanovena v normě ČSN 74 6077 [1] . Tolerance a odchylky zabudovaného výrobku jsou popsány v článku 5.4.6.

Správné provedení připojovací spáry
Požadavky na provedení připojovací spáry jsou stanoveny normou ČSN 74 6077 [1] a popsány v článku 5.4.3.

Použitá literatura:
[1] ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování


Autor: Ing. Roman Šnajdr
předseda TK ČKLOP
SIPRAL a.s.

Tento článek je součástí obsahu Sborníku ČKLOP 2021 (výňatek z kapitoly č. 6).
Více o Sborníku ČKLOP 2021 zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech