ČKLOP - Metodické pokyny, Směrnice


Dokumenty / ČKLOP - Metodické pokyny, Směrnice

Metodika byla konzultována s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Tato metodika slouží jako věcná pomůcka k postupu v zadání veřejné zakázky a je zpracována pro případ, kdy dochází k zadání zakázky na základě zpracované projektové dokumentace jako součásti zadávací dokumentace – např. ve zjednodušeném podlimitním řízení, nebo v otevřeném řízení.

Tato metodika neřeší zadávání zakázky prostřednictvím stanovení technických podmínek na funkci a výkon. Samotný postup pro zadání veřejné zakázky musí být vždy v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; proto je nutné vždy posoudit zakázku a postup zadávacím řízením s ohledem na konkrétní podmínky.

Tento metodický postup vyjadřuje normativní požadavky, které se vztahují na způsob hodnocení kvality pohledových povrchů a přesnosti osazení částí lehkých obvodových plášťů budov a velkoplošných obkladových materiálů provětrávaných fasádních obkladů a interiérových obkladů.D
ále stanoví rozměrové tolerance řezaných nebo tvarovaných výrobků a stanovuje způsob interpretace naměřených hodnot a jejich konečné vyhodnocení.

Tento metodický postup je určen pro posuzování přesnosti rozměrů, tvarů a osazení a pro posuzování vzhledu těchto konstrukcí, výrobků a materiálů:
okenní konstrukce z hliníkových profilů;
lehké obvodové pláště z hliníkových systémů sloupek-příčník;
lehké obvodové pláště z hliníkových modulových systémů;
provětrávané obklady fasád ze všech typů deskových materiálů;
kompozitní kovové sendvičové desky s polyethylenovým nebo minerálním jádrem o tl. 4 - 6 mm;
kompozitní kovové sendvičové desky s voštinovým jádrem;
obkladové prvky z lakovaných plechů;
obkladové prvky z plechů s přírodním povrchem (eloxovaný hliník, titanzinek);
kompaktní desky HPL o tl. větší než 2 mm;
kompaktní desky CPL o tl. větší než 2 mm;
sklocementové a vláknobetonové deskové fasádní dílce.

Směrnice je určena pro posouzení a hodnocení vzhledových vad na površích oken, dveří, fasád a zimních zahrad z plastových profilů v zabudovaném stavu, nebo hotových elementů určených k zabudování. Platí jak pro základní provedení bez povrchových úprav, tak i pro barevné povrchové úpravy provedené lakováním, kašírováním dekorační fólií, nebo překrytím barevně upravenými plechovými kryty. Stejně tak platí i pro příslušenství jako jsou okenice, nebo vnější rolety, jež jsou zabudovány jako součást oken či dveří. Nevztahuje se na dodatečně namontované samostatné příslušenství tvořící doplňky, jako jsou například vnitřní žaluzie, větrací štěrbiny, sítě proti hmyzu aj. Rovněž se nevztahuje na polotovaryurčené k dalšímu zušlechtění.

Směrnice rovněž neslouží k hodnocení takové kvality povrchu, která je definována v obchodních smlouvách a případně je stanovena normou.

Směrnice definuje požadavky na prosklené konstrukce v budovách a v občanské vybavenosti. Prosklené konstrukce musí být navrženy a provedeny tak, aby při běžném užívání nedošlo k takovému poškození
skleněné výplně, které by ohrozilo zdraví a život lidí pohybujících se v blízkosti prosklených konstrukcí. Směrnice se netýká prosklených konstrukcí s bezpečnostní funkcí zabraňující pádu z výšky, prosklených
konstrukcí odolných proti vloupání, průstřelu a výbuchu a protipožárních prosklených konstrukcí.

  • S05/2015 Materiály pro otvorové výplně – Zrušena

Tato směrnice vznikla z důvodu absence evropských a technických norem. Směrnici odsouhlasila technická komise ČKLOP a je vydána se souhlasem ředitele ČKLOP.

Směrnice definuje požadavky na prosklené konstrukce v budovách a v občanské vybavenosti. Prosklené konstrukce musí být navrženy a provedeny tak, aby při běžném užívání nedošlo k takovému poškození skleněné výplně, které by ohrozilo zdraví a život lidí pohybujících se v blízkosti prosklených konstrukcí.

Směrnice se netýká prosklených konstrukcí zabraňujících pádu z výšky, prosklených konstrukcí odolných proti vloupání, průstřelu a výbuchu a protipožárních prosklených konstrukcí.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech